Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

08. Uuendatud ehitised

Rüü sepp ja sepikoda
Kivitöökoda
Peamaja
Kogunemispunkt
Staadion
Kindlus
Püünisemeister
Müür
Turg

Rüü sepp ja sepikoda

Rüü sepp ja sepikoda on kokku pandud üheks ehitiseks – sepikoda. Sõjaväeliigi täiustamine mõjutab nüüdsest nii ründe- kui kaitsetugevust. Uued tingimused: peamaja tase 3 ja akadeemia tase 1.

Kivitöökoda

Eemaldatud on eeltingimus „palee tase 3“.

Peamaja

Hoone saab lõplikult lammutada kui peamaja on tasemel 10 või enam (enne pidi hoonet ühe taseme kaupa lammutama).

Kogunemispunkt

 • Parema ülevaate saamiseks on päised erinevat värvi. Värvikoodid on:
  • Punane =  sissetulev rünnak või rüüste
  • Roheline= sissetulev abivägi või tagasiteel olevad sõdurid
  • Kollane = väljaminevad sõdurid
  • Lilla = sissetulev rünnak/rüüste või abivägi külaga seotud oaasile
 • Lisaks küla nimele on võimalik näha ka ründe, rüüste või abiväe saatnud küla koordinaate.
 • Kui kõigi sõdurite arv sissetuleval ründel või rüüstel on väiksem kui kaitses oleva küla kogunemispunkti tase, siis kaitsja näeb mis liiki sõdurid saabuvad. Näeb ainult sõdurite liiki, mitte arvu.
 • Üritades saata rünnakut või rüüstet oma liidu mängijale või liitlasele või mittekallaletungi lepinguda seotud liidu liikmele, tuleb sellekohane hoiatus.
 • Lemmikfarmide nimekiri ja rüüstestatistika said täiesti uue kujunduse ja haldamisvõimalused.
 • Katapultidega ründamisel näeb kogunemispunktis sihtmärke.

Staadion

Külas treenitud sõdurid liiguvad kiiremini alates 20 ruudu kauguselt (enne oli alates 30 ruudu kauguselt).

Kindlus

 • Igast kindlusest näeb valitud küla oaase, mida saab vallutada
 • Tuuakse välja iga oaasi tootmisboonus
 • Kõikide vallutatavate oaaside omanikud on nähtavad kindluses
 • Oma väejuhti saab külast juhtida kui kindlus on ehitatud tasemele 1 (enne pidi kindluse tase 1 olema valmis enne väejuhi saatmist)

Püünisemeister

 • Varude hulk 1. taseme arendamiseks:
  • 80 puitu (enne 100 puitu)
  • 120 savi (enne 100 savi)
  • 70 rauda (enne 100 rauda)
  • 90 vilja (enne 100 vilja)
 • Varude hulk ühe lõksu ehitamiseks: 35 puitu (enne 20 puitu, kõik ülejäänud kogused on samad)
 • Kui püünistes olevad vaenlase sõdurid vabastatakse eduka rünnakuga, hävineb 25% lõksudes olnud sõduritest (enne pääsesid vabaks kõik sõdurid)
 • Kui püünistes olevad vaenlase sõdurid vabastatakse eduka rünnakuga, ei parane automaatselt mitte ühtegi lõksu (enne 33% lõksudest paranes automaatselt)

Müür

Müüri taseme tõstmisega saab suurendada küla kaitse baasväärtust. Iga müüri taseme tõstmisega saadud kaitseboonuse suurus sõltub rahvusest. Kaitsvatele sõduritele antav boonus jääb samaks. Küla kaitse baasväärtuse boonus on müüri lisafunktsioon. Lisaboonus vastavalt rahvusele on järgmine:

 • roomlaste kivimüür: +10 kaitsepunkti ühe taseme kohta
 • keltide puitaed: +8 kaitsepunkti ühe taseme kohta
 • teutoonide muldvall: +6 kaitsepunkti ühe taseme kohta

Turg

Võmalik on näha iga ressursi viimase paari tunni jooksul kaubeldud protsentuaalset kogust, Samuti on näha kaupa pakkunud mängija liit, samuti iga müügipakkumise värvikood. 1:1 või parema suhtega pakkumine on roheline, 1:1 kuni 1:1,5 suhtega pakkumised on kollased ning kõik üle 1:1,5 suhtega pakkumised on punased.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei