Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Artefaktide mõju

Iga mängija võib röövida maksimaalselt kolm artefakti - kas kolm väikest artefakti või ühe unikaalse/konto artefakti ja kaks väikest artefakti. Üle ühe unikaalse/konto artefakti röövida ei saa.
Artefaktikülade vallutamise (ülevõtmise) teel võib iga mängija omandada piiramatu koguse artefakte, kuid korraga toimivad ainult kolm vanimat kontole saadud artefakti ning unikaalseid/konto artefakte toimib korraga ainult üks. Kui mängija külades oli juba 3 aktiivset väikest artefakti ja ta saab endale suuret/unikaalset, siis suur artefakt hakkab toimu andma, ja kõige uuem väike artefakt läheb ebaaktiivseks.

Artefaktid toimivad alati vastavalt vallutamise järjekorrale - kui näiteks vallutada teine unikaalne/konto artefakt, tuleb vanem kontolt loovutada, et uuem toimima hakkaks. 
Pange ka tähele, et tihti on väike tolade artefakt konto mõjuga. Kui samal ajal vallutada konto artefakt, ei aktiveeru see enne, kui väikesed tolad annavad küla mõju.

Kui mängijal on korraga unikaalne/konto artefakt ja väike tolade artefakt, mis annab konto mõju, siis toimib konto mõju korral see artefakt, mis vallutati esimesena.

Suur artefakt (konto/unikaalne) toimib kõigis külades, ka nendes, kus on mõne teise mõjuga väike artefakt. Kuid ühesuguse mõju korral on väikese artefakti külas ülem väikese artefakti mõju ja suure mõju ei arvestata. Kui näiteks mängijal on kontol Suur Titaanide Sandaalide artefakt 1,5x kiiremate sõduritega, kuid ühes külas ka Väike Titaanide Sandaalide artefakt 2x kiiremate sõduritega, siis väikese artefakti külas on sõdurid kaks korda kiiremad - suure artefakti mõju ei liideta ja see ka ei vähenda (ega suurenda) väikese artefakti mõju..

Tugevamad ehitised - Arhitektide saladuste ürik

Stronger buildings

Ehitised on katapultide ja rammijate rünnakutele rohkem vastupidavamad. Maailma Imele see ei mõju, kuid omades unikaalset või kontole mõjuvat artefakti ulatub nende mõju kõikidele teistele hoonetele Maailma Imega külas.

 • Mõju külale – 4 korda vastupidavamad
 • Mõju kontole – 3 korda vastupidavamad
 • Unikaalne – 5 korda vastupidavamad

Kiiremad sõdurid - Titaanide sandaalid

Faster troops

Sõdurid liiguvad kiiremini.

 • Mõju külale – 2 korda kiiremad
 • Mõju kontole – 1.5 korda kiiremad
 • Unikaalne – 2 korda kiiremad

Paremad luurajad - Kullisilmad

Better spies

Luurajad (maakuulajad, skaut-ratsanikud ja rajaleidjad) on luureretkedel paremad ja kaitses teiste luurajate vastu edukamad.
Mõjub kõikidele küla/konto luurajatele, kes on oma küla/konto kaitses või on saadetud sealt luureretkele, kuid ei mõjuta abiväeks saadud või saadetud luurajaid.

 • Mõju külale – 5 korda efektiivsemad
 • Mõju kontole – 3 korda eektiivsemad
 • Unikaalne – 10 korda efektiivsemad

Vähem vilja (toitu) tarbivad sõdurid - Nälgivate luukerede talisman

Less hungry troops

Sõdurid tarbivad vähem vilja.

 • Mõju külale – 50% vähem vilja tarbimist
 • Mõju kontole – 25% vähem vilja tarbimist
 • Unikaalne – 50% vähem vilja tarbimist

Kiirem sõdurite treenimine - Treenerite andeürik

Faster troop training

Sõdurite treenimine on kiirem.

 • Mõju külale – treenimisaeg on 50% kiirem
 • Mõju kontole – treenimisaeg on 25% kiirem
 • Unikaalne – treenimisaeg on 50% kiirem

Suure lao ja viljaaida ehitusplaan - Igavese täituvuse talisman

Suure lao või Suure viljaaida ehitusplaan

Võimalus ehitada suur ladu ja suur viljaait.

Peidik + juhuslik sihtimine katapultidel - Kuulujuttude ürik

Peidik + juhuslik sihtimine katapultidel

Artefakt suurendab peidiku mahutavust ja lisaks halvab vaenlase katapultide laskmistäpsust, muutes nende sihtimise juhuslikuks, kuid Maailma Ime sihtimist ja tabamist see ei mõjuta.

 • Mõju külale – Peidiku mahutavus suureneb 200x. Varakambrit on võimalik sihtmärgiks valida ning ka tabada.
 • Mõju kontole – Peidiku mahutavus suureneb 100x. Varakambrit on võimalik sihtmärgiks valida ning ka tabada.
 • Unikaalne – Peidiku mahutavus suureneb 500x.

Tolade artefakt - Tolade talisman

Artefact of the fool

See artefakt muudab oma mõju iga 24 tunni tagant ning võib anda ükskõik millise eelnevalt loetletud efekti, välja arvatud võimaluse ehitada suurt ladu või suurt viljaaita. Mõju ulatus küla ja konto vahel muutub juhuslikult iga 24 tunni tagant.

Normaalne Tolade artefakt võib anda ka negatiivset mõju: näiteks võib sõdurite kiirus muutuda aeglasemaks või nende vilja tarbimine muutub hoopis suuremaks. Unikaalse Tolade artefakti mõju on ainult positiivse mõjuga, kuid mõju ulatus võib olla ikka juhuslik. See võib näiteks suurendada kiiruse tegurit 1.01 võrra.

 • Normaal – Võib anda ka negatiivset mõju.
 • Unikaalne – Ainult positiivne mõju.

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei