Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

05. Mis on küla ülevaates, keskuses ja kaardil?

algaja


See on küla ülevaade. See on koht, kus asuvad varuväljad; siin saab neid arendada, et tootmist suurendada. Hetkel ei ole varuväljade taset tõstetud ja tootmine on madal, mis tähendab, et varuväljade tootlikkus on minimaalne, kuid neid peab arendama, kui su küla kasvab.Vaatame siis üle, millist infot sellelt lehelt leiab.

1. väli: See on nimekiri ressurssidest, mis Sul praegu ladudes on (number kuvatakse vasakul) ning mahtuvuse kogusumma (number kuvatakse paremal). Sa ei saa omada rohkem, kui Sinu küla ladudesse mahub. Kui need on täis, siis ülejäänud varud lähevad lihtsalt raisku seega, jälgi hoolikalt tootlikkust. Kui väikesed triibud numbrite all on rohelised, on kõik korras, kuid vastupidisel juhul (punased triibud) on varude toomine nö ülevoolav ning see on võrreldav raiskamisega. Lahtri lõpus paremal on viljakimp punane ristikesega, mis näitab kogu küla viljatarbimist ning tootlikkust. Viljatarbimine on summa, mille söövad ära nii külaelanikud kui ka sõdurid. Hetke tarbimise number on vasakul ja kogutootlikus paremal. Küla elanikud ja sõdurid sõltuvad toidust. Toome väikse näite: kui su küla toodab tunnis 12 ühikut vilja, siis näidatakse seal, et tootlikus on 10, sest 2 vilja tarbitakse toiduna. Praegu ei ole Sul armeed, aga kui see tekib peab hoolikalt jälgima toidu tarbimist.

2. väli: See on peamine ülevaade ressursiväljadest. Nii nagu kasvab su küla, kasvab ka küla varude vajadus ningseetõttu tuleb neid väljasid ka arendada. Nagu juba eespool öeldud, on küla ressursside tootmine minimaalne, mida näitavad ka valged ehk tühjad ringid varuväljade peal. Meeles tuleb pidada; Nende väljade arendamine paneb aluse tugevale majandusele. Ilma nendeta ei toimi ükski küla. Travianis on kasutusel 4 erinevat ressurssi: vili (ehk nisu), puit, raud ja savi. Kõik 4 on väga tähtsad, kuid vili on see, millest võib alati puudust tulla, seda eriti siis, kui su küla elanike ja sõdurite arv kasvab. Peale selle, sõltuvalt rahvusest, võib mõni ressurss olla rohkem väärtuslik, kui teine. Keltidel kulub näiteks palju savi, roomlased vajavad hulganisti rauda ja teutoonid jällegi kasutavad peamiselt puitu.

3. väli: Siin on näha kogu küla ressursside sissetulekut tunnis. Kui varuväljasid arendada, siis ka sissetuleku numbrid suurenevad vastavalt

4. väli: Siin näidatakse üksusi, mis asuva hetkel sinu külas. Sinnamaani, kuni sa pole ehitanud kogunemispunkti, ei näidata seal midagi.

beginner


See on küla keskus. Siin saab ehitada uusi hooneid ning arendada ja treenida sõdureid. Nagu näha, on juba üks hoone olemas; see on sinu Peamaja. Peamaja on suurima tähtsusega hoone, kuna enamus hoonete ehitamiseks on peamaja olemasolu üheks tingimuseks.
Küla keskuse piirkonnas on näha väikeseid ringikujulisi alasid, mida nimetatakse ehitusplatsideks ja nendele saab ehitada uusi hooneid, kuid samuti on seal paar vähemnähtavat ala, kuhu saab rajada spetsiaalseid ehitisi:

1. (Punane): Ümber küla oleva vallikraavi äärne ala, kuhu saab ehitada kaitserajatise, mis aitab paremine küla kaitsta. Igal rahvusel on selleks oma kaitserajatis - roomlastel kivimüür, keltidel puitaed ja teutoonidel muldvall.

2. (Oranž): See on koht, kuhu saab ehitada kogunemispunkti. Kogunemispunkti kasutatakse sõdurite väljasaatmiseks ja samuti katapultide juhendamiseks sihtmärgi valimisel. Mida kõrgem tase kogunemispunktil, seda täpsemalt tabavad katapuldid sihtmärke, mis neile ette on antud. Kogunemispunkti on vaja ka kasarmute ja veel mõne hoone ehitamiseks, sest muidu ei saa treenida sõdureid.

map


See on mängu peamine kaart. Kaardi keskosas, kollase kastiga ümbritsetuna, on sinu küla.  Sinu naabrid asetsevad väljaspool kollast kasti. Siniste ruutudega ümbritsetud külad on sinuga samas liidus, roheliste ruutudega tähistatud külad on seotud liitlusleppega sinu liidu kaudu ja heleroheliste ruutudega ümbritsetud külade liidu ja sinu liidu vahel on sõlmitud Mittekallaletungi leping (MKL). Kui viia hiirekursor küla peale, siis saab näha vastava küla üldandmeid: küla omaniku ehk mängija nime, rahvaarvu (populatsioon) ja millisesse liitu ta kuulub. Kui sellele külale klikkida, siis avaneb väike aken, kus näeb pisut rohkem andmeid küla kohta ja samuti avanevad valikud küle ründamiseks või siis kaupmeeste saatmiseks.

Punase ringi ja nr. 1-ga tähistatud ala nimetatakse hõivamata oaasiks. Kui sellele klikkida, siis on võimalik näha andmeid nagu: kui palju ja milliseid metsloomi seal asub ja valikuid rüüsteretkede saatmiseks. Kui tulevikus saab sul olema Kindlus, siis alates 10. tasemest on võimalik ka see oaas omale vallutada, et sealt ressurside tootmisele lisaboonuseid saada, kuid usun, et sa oled selleks valmis alles siis, kui oled mänginud vähemalt ühe nädala.

Punane ovaalne ring nr.2-ga on numbrite (koordinaatide) sisestamiseks ehk see on nagu otsetee kaardil liikumiseks. Kui sinna sisestada käsitsi koordinaadid nagu -29 ja -82, siis viiaksegi sind otse valitud kohale kaardil ilma, et peaksid kaarti mitmeid kordi nihutama.

Märkus: Rohkem infot kaardi kohta leiab siit


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei