Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Roomlased

Roomlased

taskmaster

Tänu oma kõrgetasemelisele sotsiaalsele ja tehnoloogilisele arengule on roomlased meistrid ehitamises ning lisaks on nende sõdurid ühed parimad travianis. Nad on väga tasakaalukad ja kasulikud nii rünnakul kui kaitses.

Selliste tulemusteni jõudmiseks peab kahjuks roomlaste sõdalasi treenima kaua ja nende treening on kallis. Võrreldes teiste rahvustega on jalavägi neil tõeline elav legend, kuid vaenlase ratsaväe vastu on nad ühed kehvemad ja kaupmehed suudavad väikseimaid koguseid vedada.

Mängu algfaasis suhteliselt nõrk rahvus ja seetõttu kehv valik algajatele, kes alles tutvuvad traviani võimalustega.

Erisused:

  • Saab korraga varuvälja ja hoonet ehitada või arendada.
  • Tänu kivimüürile on neil kõrge kaitseboonus.
  • Kaupmees kannab kaasas korraga 500 ühikut (Kiirus: 16 ruutu/tunnis)
  • Väga tugev jalavägi, keskmise tugevusega ratsavägi,
  • Arendamine on aeglane ja kallis
  • Täiendav ehitis: hobuste joogikoht

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei