Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Oaasid

Mängu alguses on oaasid hõivanud metsikud loomad. Oaase saab rüüstata, kuid selleks, et rüüste oleks ka kasulik on vaja omada suhteliselt suurt armeed. Oaasis olevad loomad paljunevad aeglaselt aga mida vähem on loomi, seda kiiremini nad paljunevad. Oaasist on võimalik kasumlikult väljuda, kui kasutada rüüstes mõnisada ründemeest ja väejuhti. Liikudes kaardil on näha oaase ning klikates oaasile on võimalik teada saada, kui palju ja millist liiki loomi oaasis on. Seega oaasi ei ole vaja  luurata.

Iga ressursi kohta on kolme liiki oaase (va viljaoaas). Esimene toodab ainult ühte ressursi. Teine variant oaase toodab ühte kindlat ressursi ning lisaks ka vilja. Kolmandat liiki oaasid asuvad ainult hallil alal ning annab 50% vastavat ressurssi juurde. Vallutatud oaas annab ainult tootlikkuse boonust külale, kust see vallutatud on!  Tootlikkuse lisaboonus tuleb arvestada väljade üldtootlikkusele. Viljatootlikkuse puhul samuti arvestada vilja üldtoodangut, mitte hetke tunnitootlikust (viljatootlikus - küla populatsioon - külas olevad sõdurid).

Oaaside tüübid
  Välimus 1 Välimus 2 Boonus
Tüüp 1 Lumber oasis Lumber oasis +25% puitu tunnis
Tüüp 2 Lumber and crop oasis - +25% puitu tunnis,
+25% vilja tunnis
Tüüp 3 Lumber oasis Lumber oasis +50% puitu tunnis (saadaval ainult natarite territooriumil)
Tüüp 1 Clay oasis Clay oasis +25% savi tunnis
Tüüp 2 Clay and crop oasis - +25% savi tunnis,
+25% vilja tunnis
Tüüp 3 Clay oasis Clay oasis +50% savi tunnis (saadaval ainult natarite territooriumil)
Tüüp 1 Iron oasis Iron oasis +25% rauda tunnis
Tüüp 2 Iron and crop oasis - +25% rauda tunnis,
+25% vilja tunnis
Tüüp 3 Iron oasis Iron oasis +50% rauda tunnis (saadaval ainult natarite territooriumil)
Tüüp 1 Crop oasis - +50% vilja tunnis
Tüüp 2 Crop oasis - +25% vilja tunnis

Looduse oaaside vallutamine

Selleks, et oaasi vallutada, tuleb oaas loomadest tühjaks teha ning väepealiku korduvate rünnakutega oaas hõivata. Pea meeles: vallutada saab ainult oaase, mis jäävad väiksel kaardil mängija küla ümber 7x7 ruudu alale. Ehk siis küla on keskpunktiks ning oaase, mis jäävad külast 3 ruudu kaugusele, saab hõivata.
Oaaside hõivamiseks peab olema kindlus:

  • Tasemel 10 - 1 oaas külale
  • Tasemel 15 - 2 oaasi külale
  • Tasemel 20 - 3 oaasi külale

Allpool paiknevast pildilt on näha, milliseid oaase on võimalik külale hõivata. Küla on märgistatud musta ringiga ning küla ümber asuv 7x7 ruudu ala on ümbritsetud sinise joonega. Oaasid, mida saam antud külale hõivata, on ümbritsetud punase ringiga.
Vihje: Ühele külale saab hõivata ainult 3 oaasi.

Conquerable oases


Kaardil oaaside märgistusest on võimalik välja lugeda erinevat infot. Näiteks, mis tüüpi oaasiga on tegu ning, kas oaas on hõivatud või mitte. Pildil (alumisel) oaas number üks on hõivamata, sest vilja kujutis on rohelise ringi sees. Oaas number kaks on hõivatud, sest vilja kujutis on punase ringi sees.

Conquerable oases


Teise mängija poolt vallutatud oaasi hõivamine/ründamine

Selleks, et hõivata teise mängija oaasi, on vaja seal olev kaitse hävitada ning üks või rohkem kordi rünnata väejuhiga oaasi.
Kui rünnataval on ühte külla hõivatud:

  • 3 oaasi, siis on väepealikuga vaja oaasi rünnata 1 kord
  • 2 oaasi, siis on väepealikuga vaja rünnata 2 korda
  • 1 oaas, siis on väepealikuga vaja  rünnata 3 korda

Vihje: Väejuhid ei haihtu peale oaasi ülevõtmist nagu seda teevad küla hõivamisel jutumeestest juhid (ülemkelt, pealik, senaator).

Rüüstates oaasi on võimalik viia ära kuni 10% oaasi omava küla ressurssidest. Iga 10 minuti tagant taastuvad ressursid. Ehk siis rünnates 7 minuti pärast oaasi uuesti. võib ära viia kuni 7 % ressurssidest. Rüüstates enda oaasi, viid ära ainult oma küla varusid ning tulemus lõppkokkuvõttes on 0.

Oaasi kaitsmiseks rüüstamiste vastu tasub sinna kaitsesse saata oma sõdureid. Sinna saadetud abiväe ülalpidamise kulud vilja näol jääb kandma küla, millise alluvuses oaas on.

Kuidas oaasist loobuda?

Oaasist, mida enam ei soovi, on võimalik loobuda kindlusest. Klikates selle küla,  kuhu on oaas vallutatud, kindlusele, on näha oaaside nimekirja. Oaasist loobumiseks klikka punasele ristile, mis on oaasi ees:

Oaasist loobumineOaasist loobumine võtab aega 6 tundi ja ajakulu on näha tabelis. Selle aja jooksul on võimalik tühistada oaasist loobumine, klikates punasele ristile:

Annuleerimine


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei