Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Muldvall (teutoonid)

Muldvall

Eeltingimused: rahvus teutoonid

Muldvall aitab kaitsmisel vaenlase hordide rünnakute vastu. Mida kõrgem muldvalli tase, seda suuremat kaitseboonust ta kaitsvatele sõduritele annab. Muldvall, mida saavad ehitada ainult teutoonid, annab madala kaitseboonuse, kuid samas on seda kõige raskem hävitada. Sõdurite kaitseboonus muldvalliga arvutatakse protsendiliselt järgmiselt: (1.02^tase)*100. Muldvalli täielikuks hävitamiseks vajaminevate rammijate nimekirja leiab allpool olevast tabelist.

Lisaks tõuseb küla baaskaitseväärtus iga muldvalli taseme tõstmisega 6 punkti võrra .

Muldvalli saab ehitada vaid ümber küla asuvale ringile, vallikraavi äärde.

Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehituskulud ja kultuuripunktid) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiad kui klikid siin.

Andmed muldvalli lammutamiseks vajaminevate rammijate kohta:
Märkus: nimekirjas olevad rammijad peavad lahingus terveks/ellu jääma.

Valli tase Rammijate arv
1 1
2 4
3 8
4 13
5 19
6 27
7 36
8 46
9 57
10 69
11 83
12 98
13 114
14 132
15 151
16 171
17 192
18 214
19 238
20 263

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei