Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Kivimüür (roomlased)

Kivimüür

Eeltingimused: rahvus roomlased

Kivimüür aitab kaitsmisel vaenlase hordide rünnakute vastu. Mida kõrgem kivimüüri tase, seda suuremat kaitseboonust ta kaitsvatele sõduritele annab. Kivimüür, mida saavad ehitada ainult roomlased, annab kõrgeima kaitseboonuse, kuid samas on ta ka kõige kergemini hävitatav. Sõdurite kaitseboonus kivimüüriga arvutatakse protsendiliselt järgnevalt: (1.03^tase)*100. Kivimüüri täielikuks hävitamiseks vajaminevate rammijate nimekirja leiab allpool olevast tabelist.

Lisaks suureneb küla baaskaitseväärtus 10 punkti võrra iga kivimüüri taseme tõstmisega.

Kivimüüri saab ehitada vaid ümber küla asuvale ringile, vallikraavi äärde. Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehituskulud ja kultuuripunktid) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiab, kui klikid siin.

Andmed müüri lammutamiseks vajaminevate rammijate kohta:
Märkus: Nimekirjas olevad rammijad peavad lahingus terveks/ellu jääma.

Müüri tase Rammijate arv
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
6 6
7 8
8 10
9 12
10 14
11 17
12 20
13 23
14 27
15 31
16 35
17 39
18 43
19 48
20 53

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei