Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Sepikoda

Smithy

Eeltingimused: peamaja tase 3, akadeemia tase 1

Sepikojas valmistatakse sõjameestele relvastust ja kaitsevarustust. Sepikoja taseme suurendamine annab võimaluse sepal sõdurite lahinguvarustust täiustada.

Üksuse arendamine mõjub kõigile selle küla samadele üksustele. See tähendab, et külas A sõdurite arendamine ei mõju küla B sõduritele.

Üksuse võimekuse boonus tõuseb iga arendamisega hinnanguliselt 1,5% (tegur 1,015). See tähendab, et üksuse tavaline ründe- või kaitsetugevus = alg_väärtus*1,015^sepikoja tase.

Kui sepikoda külas lammutada, siis jäävad tehtud arendused alles ja ka kõik sõdurid, kes treenitakse pärast hoone lammutamist, on koheselt nende arenduste võrra tugevamad.

Näide kaitse arendamise kohta
Keltide faalanksil on algne kaitseväärtus 40 jalaväe vastu ja 50 ratsaväe väe vastu.
Arendades sepikojas faalanksi varustust, saame sellised tulemused:

Sepikojas arendatud tasemed Infantry defense Cavalry defense
0 40 50
1 40.6 (40*1.015^1) 50.75 (50*1.015^1)
2 41.2 (40*1.015^2) 51.5 (50*1.015^2)
x ? (40*1.015^x) ? (50*1.015^x)

Näide ründe arendamise kohta
Roomlaste impeerianil on algne ründetugevus 70, aga sepikojas tema varustust arendades saame sellised tulemused:

Sepikojas arendatud tasemed Attack worth
0 70
1 71.1 (70*1.015^1)
2 72.1 (70*1.015^2)
x ? (70*1.015^x)

Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehituskulud ja kultuuripunktid) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavalserveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei