Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitusmeistri abiga ehitamine

ehitusmeister


Aegajalt tekib olukord, kus momendil ei ole hoonete ehitamiseks või ressursiväljade arendamiseks piisavalt varusid või on su ehitajad juba midagi ehitamas, siis saab ehitusmeistri abiga panna vajalikud ehitised ehitamise järjekorda. Ehitusmeister ootab seni kuni tekib vajalik kogus ressursse või mingil hetkel ehitajad vabanevad. Peale seda alustataksegi tema abiga hoonete ehitamist või ressursiväljade arendamist vastavalt järjekorrale.
Ehitusmeister küsib iga ehitama hakkamise eest, kui see on reaalselt toimunud 1 ühiku kulda sinu kulla kogusest.

ehitusmeister


Esimesed 2, millel ehituse valmimise aeg taga, on nö tavajärjekorras ja teised (ehitusmeistri abiga lisatud. Viimaste ehitamine algab siis, kui esimesed on valmis ja sul on piisav kogus ressursse. Hetkel, kui ehitusmeistri abiga hakatakse ehitama, võetakse kontolt selle eest ka vasta kogus kulda ära, kuid niikaua, kui nad asuvad järjekorras, kulda ei võeta.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei