Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Küla nime sisestamise abimees

Klikkige lihtsalt oma kasutaja nime peal, mis asub näekujutisega ikooni all, siis avaneb mängija profiili lehekülg, sealt valige lehesakk "Eelistus". Selle funktsiooni kasutamisega on lihtne sisestada pikka küla nime, piisab vaid paari tähe/sümboli sisestamisest. Sõltuvalt eelistuste valikust on võimalik kasutada seda funktsiooni enda, liidukaaslaste või lähiümbruses olevate külade sisestamiseks.

autosisestus


Eelsitust saab muuta, kui minnna uuesti mängija profiili lehele ja sealt valida lehesakk "Eelistus".


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei