Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Sorteerimisfunktsioon turul

Turul saab sorteerida (filter) pakkumisi.

turg

Kui klikkida "Ostan" väljal vajamineva ressursi ikoonil, siis kuvatakse, kus  pakkumiste all on ainult sind huvitavad pakkumised. Lisaks saab veelgi kitsendada ülevaadet, kui klikkida "Pakun" väljal vastaval ressursi ikoonil, mida sul on vastu pakkuda. Sellise valikuga kuvatakse pakkumised, kus on näha sind huvitava ja sinu poolt pakutava kauba vahetamiseks kõik võimalikud valikud. Peale selle saab pakkumisi filtreerida ka suhtega 1:1, siis kuvatakse pakkumised, kus pakkumised on võrdsed või siis teiste pakutav kogus on suurem, kui nad vahetuseks soovivad. Klikates valikule 1:x kuvatakse kõik pakkumised, milles pakutav kogus on võrdne soovitavaga või siis teiste mängijate soovitavad kogused on suuremad.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei