Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Küla(de) ülevaade

küla ülevaade

Pluskonto omanikuna on võimalik vaadata külade ülevaadet lihtsamalt ja koondatuna ühele vaatele. Vaatamiseks tuleb klikkida vaid oma külade nimekirja kohal olevale kirjele "Külad:"

küla ülevaade


Selles vaates näeb tulba "Rünnakud" all, millist sorti sõdurite liikumist seal toimub. Kui viia hiirekursor ikooni peale, siis näeb aktiivsete liikumiste arvu. Tulbas "Hoone" näeb mitu ehitist on arendamiste järjekorras. Tulbas "Sõdurid" näeb treenimisel olevate sõdurite liiki ja arvu.

Varude saki alt näeb:

küla ülevaade


Varude tootlikkust küla(de)s ja ka tervel kontol kokku. Tulbas "Kaupmehed" näeb kaupmeeste arvu. Esimene number näitab, kui palju on vabu kaupmehi ja teine number kaupmeeste arvu kokku.

Saki "Ladu" alt näeb infot oma ladude kohta:

küla ülevaadeSaki "Kultuuripunktid" alt näeb oma konto kultuuripunktide tootlikkust, millised pidustused sul käimas on ja kui palju on asunikke või jutumehi (senaator, pealik, ülemkelt):

küla ülevaade


Saki "Sõdurid" alt leiab üldise ülevaate oma sõdurite kohta (alamsakk "Enda sõdurid"):

küla ülevaade


Alamsakil "Sõdurid külas" leiab ülevaate enda külades sõdurite poolt tarbitava vilja kohta:

küla ülevaade

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei