Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Tootmise boonus

Võimalik on osta ressursside tootmisele juurde 25% boonust (7-ks päevaks tavaserveris ja 3-ks päevaks speed-serveris), mis maksab Gold5 (viis kulda). Kui kulda on piisavalt, siis aktiveerimiseks tuleb klikkida vastava ressursi real lingile "aktiveeri"::

production bonus

 


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei