Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Vii lõpule kõik ehitus- ja arendustegevused

Selle valiku aktiveerimiseks on kaks moodust.

1.

kohene lõpuleviimine


Kui klikkida lingil "vii ehitused kohe lõpule", siis süsteem küsib selle aktiveerimise kinnituseks veelkord üle "kas olete kindel". Kui kinnitate selle valiku, siis viiakse selles külas lõpule kõik ehitused ja arendamised.

2.

kohene lõpuleviimine


Võimalus on ka ehituste ja arenduste kohe lõpuleviimise aktiveerimiseks kasutada Plus > Kuld menüüd. Klikkides "Kuld" menüüs lingile "aktiveeri", toimub kohene ehituste ja arendamistegevuste lõpule viimine ilma, et selleks süsteem veelkordset kinnitust küsib.

TÄHTIS TEADA: See funktsioon ei toimi Palee ja Residentsi puhul! Lisaks ei mõju see funktsioon ka ehitusmeistriga ehitamise järjekorda pandud ehitiste puhul.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei