Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Kaubanduskoda

Kaubanduskoda

Eeltingimused: turg tase 20, tall tase 10

Kaubanduskoda hoolitseb kauba liikumise eest. Kaupmeestele muretsetakse uued ning mahukad vankrid ja ette rakendatakse jõulised hobused. Mida kõrgem on hoone tase, seda suuremaid koguseid saavad kaupmehed transportida. Iga taseme arendamine suurendab koguseid 10% võrra.

Roomlaste kaubanduskoda suurendab iga tasemega koguseid 20% võrra.

Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehituskulud, kultuuripunktid ja info kaupmeeste koguste kohta) leiab siit.
Täieliku tabeli aegade kohta tavalises serveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei