Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Mida tähendab "Aktiivsed tellimused" ?

Plus menüüs on näha link "Aktiivsed tellimused".

akt. tellimused

Sellele lingile klikkides saab näha kõiki makseid, mis on edukalt sooritatud, kuid on veel töös. Tellimused, mis on lõpetatud, eemaldatakse nimekirjast.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei