Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

On mul vaja Plus-kontot teiste valikute jaoks?

Ei. Seni, kuni sul on kulda, saad sa kasutada igat kullaga seotud funktsiooni.

No, you can use every single Gold feature as long as you have enough Gold.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei