Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Fire and Sand: Piirkonnad ja võidupunktid

Piirkonnad, asundamine ja kontrollimine

Kaardil on 87 iseseisvat piirkonda, millised võivad olla kontollitud liitudega. See laseb koguneda võidupunkte ja aktiveerida vana võimu ( ~ artefakte).

Kuidas piirkonda kontrollida? Esimeseks, see peab olema avatud. Teiseks, piirkonna tipp-5 liitude populatsioon peab olema selles piirkonnas vähemalt 4000 elanikku. Teiste luiitude, liiduta mängijate ja natarite populatsiooni ei arvestatakse.

Uut küla on võimalik piirkonnas rajada ainult siis, kui piirkond või selle külgnev piirkond on avatud. Erandiks on keskpiirkonnad, mis on alati avatud.

Kui ühes liidus on piirkonnas üle 50% kogu populatsioonist (ainult tipp-5 liitude populatsioon on arvestatud), see hakkab piirkonda hõivama. Hõivamine võtab 24 tundi. Kui liit ei kaota populatsiooni enamust, hakkab liit piirkonda kontrollima.

Piirkonna tipp-5 liitude populatsiooni info on nähtav Statistika ->Piirkond tabi all ja igas saatkonnas, mis on ehitatud selle piirkonna külas.

Piirkonna seisud:

Seis Kuidas saavutada Effektid
Lukus Piirkonna algseis EI ole avatud küla rajamiseks kuni vähemal üks  külgnevatest piirkondadest ei ole avatud.
Avatud tiip-5 liidud peavad koos saavutama vähemalt 4000 populatsiooni Piirkonnas võib küla rajada ja seda tohib hõimata
Hõivamas Üks liitudest sai 50% tipp-5 liitude populatsioonist Kui liit enamuse kaotab, läheb piirkond jälle avatuks
Kindlustatud Liit hoidis piirkonna populatsiooni enamuste rohkem kui 24 tundi Liidu liikmed võivad iidset võimu aktiveerida ja liit saab võidupunkte

Iidne võim ja võidupunktid

Iga piirkonna kontrolliva liidu liige võib iidsest võimust kasu saada, kui piirkonnas on see olemas. Et seda aktiveerida, peab olema mängija külas saatkond 10 ( väikese võimu jaoks) või 20 ( suure võimu jaoks). Teie võite aktiveerida võimu igas külas, see ei pea asuma võimu piirkonnas. 

 Iidsed võimud võivad olla aktiveeritud igas külas, aga ainult üks nendest võib olla konto mõjuga. Aktiveeritud võim kestab 24 tundi, pärast tuleb seda uuesti aktiveerida. Üks aktiveerimine päevas on tasuta, iga järgmine maksab 5 (küla mõju) või 10 (konto mõju) kulda.

IIdsed võimud on kasulikud, aga need ei ole üksainus piirkonna kontrollimise kasu. Kui tahate võita, teie liit vajab võidupunkte. Iga päev piirkonna kontrolliv liit saab võidupunkte. Nende arv sõltub piirkonnast.

Võimud võivad olla deaktiveeritud:

  • Kui te lahkute liidust
  • Kui te kaotate küla, kus võim oli aktiveeritud
  • Kui teie liit kaotab piirkonna kontrolli

IIdsed võimud on kasulikud, aga need ei ole üksainus piirkonna kontrollimise kasu. Kui tahate võita, teie liit vajab võidupunkte. Iga päev piirkonna kontrolliv liit saab võidupunkte. Nende arv sõltub piirkonnast.

  • Unikaalne võim -  10 võidupunkti päevas
  • Suur võim -  30 võidupunkti päevas
  • Väike võim -  50 võidupunkti päevas
  • Ei ole võimu  - 100 või 200(Delphi piirkond) võidupunkti päevas

Mängu lõpus võidab suurema võidupunktide arvuga liit. Fire and Sand kestab 200 päeva ja Maailma Imet ei ole.

Piirkonnad


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei