Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Miks makse tagasi lükati/lükatakse?

Maksest võidakse keelduda või see tagasi lükata järgmistel põhjustel:

  • kui hiljuti on olnud maksevõlgnevusi kontol ja/või krediitkaardil, siis seda makseviisi ei saa enam kasutada.
  • kui andmete sisestamisel on eksitud 3 korda.
  • 48 tunni jooksul saab sooritada vaid ühe makse.
  • mõningaid krediitkaarte ei aktsepteerita, proovige mõnda muud maksevahendit või maksemeetodit.

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei