Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Kas ma saan oma allesjäänud kulla üle kanda?

Sa saad kulda üle kanda vaid siis, kui oled seda vähemalt korra ostnud. Järgnevalt on välja toodud kuld, mida üle kanda ei saa:

  • Traviani poolt ülesannetega seoses või muul viisil tasuta saadud kuld
  • Vahetusekontoris kullaks vahetatud hõbe
  • Teenitud kuld

Segaduste vältimiseks kasutatakse kulla kogusest esmajärjekorras mängu poolt tasuta saadav kuld.
See tähendab, et Traviani poolt saadud 35 tasuta kulda + ostetud 100 kulda - 50 kasutatud kulda = üle kanda saab allesjäänud 85 kulda, kui konto on kustunud, sest tasuta saadud kuld kasutatakse kõigepealt.
Aga kui Traviani poolt saite 35 kulda, ostsite juurde 30 kulda ja ära kasutasite 30 kulda, siis jääk ülekandeks on 30 ühikut ehk siis see, mille olite juurde ostnud.

Peale konto kustumist (see tähendab seda, kui kontole enam juurdepääs ei ole) saadetakse teile e-kiri ülekande lingi ja juhendiga.
NB! Link saadetakse aadressile, mida kasutati konto registreerimiseks.
Meeles tuleks pidada ka seda, et kulla ülekannet saab teha vaid sama riigi serverite vahel ehk mis on sama laiendiga (lõpuga) (nt. .co.ee).
Kulla ülekandmine teiste riikide serveritesse ei ole võimalik.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei