Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ülesanne 12: Täiusta üksusi

Sinu sõjameeste relvad ja esemed täiustatakse sepikoja sulatusahjudes. Täiustamine mõjub ainult selles külas treenitud sõdurite relvadele. Täiustamine annab umbes 1.5 % boonuse (faktor 1.015). See tähendab, et üksuse ründe- või kaitseväärtus on: baasväärtus*1.015^sepikoja tase.
Sõdurite täiustamine ei ole odav. Mida rohkem on sõdureid, seda tasuvam täiustamine on.

  • Täiusta mõnda väeliiki sepikojas.     
    • Kliki sepikoja peal ning kliki soovitud üksuse juures nupul „täiusta“.

Suurepärane, sõdurite ründe- ja kaitsevõime on paranenud.

Sinu tasu: 10 plaastrit


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei