Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ülesanne 10: Ehita kasarmt

Kasarmud on esimene hoone, mis võimaldab sul sõdureid treenida. Koheselt saab kasarmus treenida leegionäre (roomlased), nuiamehi (teutoonid) ja faalankseid (keldid). Ülejäänud väeliike peab enne arendama akadeemias.

  • Ehita kasarmud tasemele 3.
    • o   Kliki kasarmute peal ning arenda see tasemele 3.

Väga hea, sõdureid treenitakse kiiremini ja nüüd saad ehitada akadeemia.

Sinu tasu:  440  290   430  240


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei