Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ülesanne 08: 10 seiklust

Väejuhile on alati seikluseid. Selle ülesande lõpetamiseks peab olema tehtud 10 seiklust.

Ülesande tegemiseks kliki väejuhi pildi peal ning vali seikluste vaheleht. Otseteena võid sa kasutada väikest rohelist ringikest väejuhi pildi all. Saadea väejuht kümnele seiklusele. Kui sa ei ole raporteid kustutanud, siis raportite ülevaatest näed, mitu seiklust on juba tehtud.

Palju õnne, nüüd saad oksjonitel osaleda. Võta see hõbe, nüüd saad koheselt kaubelda.

Sinu tasu: 500


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei