Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ülesanne 06: Puitaed/mudavall/kivimüür

Nüüd tuleks ehitada kaitserajatis. See suurendab küla kaitsevõimet ja kaitses olevate sõdurite tugevust. Mida kõrgem on selle tase, seda suuremat kaitset see annab.

  •  Ehita küla ümber kaitserajatis (puitaed, muldvall, kivimüür).
    •  Kliki küla piiril ning sinu ees avaneb võimalus ehitada kaitserajatis.

Suurepärane, su küla kaitsvad sõdurid on nüüd paremini kaitstud.

Sinu tasu:  120  120  90  50


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei