Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ülesanne 04: Väejuhi tase

Selle ülesandega õpid sa väejuhi punktide ümberjagamist.

  • Selleks kliki väejuhi pildi peal. Seadete vahelehel saad sa muuta nelja tüüpi seadeid: tugevust, ründeboonust, kaitseboonust ja ressursside tootmist. Kui sinu väejuht saab uue taseme, antakse talle 4 punkti, mida saab jaotada nende nelja vahel. Peale jaotamist salvesta oma muudatused
  • Esimesed neli punkti peaksid sa paigutama väejuhi tugevuse alla, see teeb ta tugevamaks ning seetõttu ei saa ta seiklustel enam nii palju kahju. Hilisemad punktid pane kas tugevuse või ressursside tootmise alla, sest see aitab kaasa sinu külade arengule.

Väejuhi atribuutide punkte on võimalik igal ajal ümber jagada. Selleks on vaja tarkuseraamatut, mida on võimalik leida seikluselt.

Sinu tasu:  190  250  150 110


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei