Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ülesanne 03: Ehita kasarmud

Kasarmud on esimene hoone, mis võimaldab sul sõdureid treenida. Koheselt saab kasarmus treenida leegionäre (roomlased), nuiamehi (teutoonid) ja faalankseid (keldid). Ülejäänud väeliike peab enne arendama akadeemias. Isegi rahuarmastava mängijana on sul vaja sõdureid, et end vaenlaste eest kaitsta.

  • Ehita kasarmud.
    • Enne kasarmute ehitamist peab sul külas olema kogunemispunkt. Kasarmute ehitamiseks kliki vabal ehitusplatsil ning vali sõjalised ehitised.

Kasarmud on valmis! Hea samm maailma domineerimise suunas!

Sinu tasu:  110  140  i160 30


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei