Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

04b. [T4.2] NPC kaupmees

NPC vahetus on ressursside vahetus mängusüsteemiga. Vahetuskurss on 1:1, see tähendab et ükskõik millist ressurssi saab ükskõik mille vastu vahetada. NPC vahetus on üks kullafunktsioone ja see maksab 3 kulda. NPC vahetus on väga kasulik funktsioon, eriti just mängu alguses.

 Kuidas seda kasutada? 

NPC kaupmehe kasutamiseks on 2 võimalust:

  • NPC vahetuse leiab turult „Haldus“ vahelehelt.
  •  Nupul klikates tuleb ette uus aken, kus saab ressursid vastavalt oma soovile ümber jaotada. Klikkides nuppu „Jaga varud“ jaotatakse olemasolevad ressursid kõikide ressursi liikide vahel võrdselt.

 

  • NPC vahetuse lehele saab ka otse ehitistest, mille edasiseks arendamiseks võib NPC vahetusest kasu olla. Kui mingi taseme arendamiseks ei ole piisavalt ressursse, ilmub kollane nupp „Vaheta varusid“. Sellel klikkides ilmub uus aken, kus olemasolev ressursside kogus on juba ressursiliikide vahel ära jagatud nii, et antud arenduse lõpetamine on võimalik.

 

Peale ressursside jagamist suunatakse mängija tagasi eelmisele leheküljele.

NPC kaupmees ei tööta?

NPC kaupmees ei tööta järgmistel juhtudel:

  • mängija populatsioon on väiksem kui 40
  • vahetatavate ressursside kogus on väiksem kui 50 ühikut
  • mängijal ei ole piisavalt kulda
  • kui mängimisel kasutatav brauser kasutab plugin`i, mida mängusüsteem ei toeta
  • mängu mängitakse iPad`is või nutitelefonis, mida mängusüsteem ei toeta
  • hoonetesse ei teki kollas nuppu, kui mängijal on piisavalt ressursse hoone arendamiseks

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei