Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

03b [T4.2] Lõpeta külas kõik ehitus- ja arendusteg

T4.2 versioonis on nüüdsest ainult üks võimalus kulla eest koheselt lõpetada pooleli olev(ad) ehitis(ed) ja/või arendus.

Kui arendusega või hoone ehitamisega on juba alustatud, ilmub hoone/arenduse nimetuse taha kuldne nupp. Sellele vajutades ilmub aken ning peale oma valiku kinnitamist lõpetatakse koheselt kõik pooleli olevad ehitised ja arendused. Ehitiste ja arenduste kohene lõpetamine maksab 2 kulda.

 

Märkus: residentsile ja paleele ehitamise kohene lõpetamine ei mõju. Lisaks ei mõju see pidustustele, hoonete lammutamisele, ehitusmeistriga ehitamise järjekorda pandud ehitistele ega sõdurite treenimisele.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei