Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

05. [T4.2] Konto seaded

 • Teadete filter
 • Küla nime sisestamise abimees
 • Teised seaded
 • Ajatsooni eelistused
 • Salasõna muutmine
 • E-maili muutmine
 • Konto kustutamine
 • Traviani uudiskiri
 • Asendajad siinsel kontol
 • Asendajaks teisel kontol

Teadete filter

Teadete filtriga saab valida, milliseid raporteid ei kuvata raportite kaustas.

Küla nime sisestamise abimees

See on Plus konto funktsioon ja seda saavad kasutada mängijad, kes on Plus konto aktiveerinud. Selle abimehega saab kiiresti ja lihtsalt sisestada väga pikki külanimesid. Vali millistel juhtudel seda rakendatakse ning seejärel lõpetab mängusüsteem küla nime juba peale paari esimese tähe sisestamist (pööra tähelepanu ka suurtele tähtedele).

Teised seaded

See on Plus konto funktsioon ja seda saavad kasutada mängijad, kes on Plus konto aktiveerinud. Selle funktsiooniga saab määrata ühel lehel kuvatavate raportite ja sõnumite arvu.

Ajatsooni eelistused

Siin saad seadistada kellaaega. Kui elad Eestis, vali menüüst Europe/Tallinn ja kuupäeva formaadiks EU (dd.mm.yy 24h)

Salasõna muutmine

Salasõna muutmiseks tuleb sisestada nii vana salasõna kui ka uus salasõna.


E-maili muutmine

E-maili muutmiseks tuleb sisestada nii vana e-mail kui ka uus e-mail.


Mõlemale e-mailile saadetakse kinnituskoodid, mis tuleb toimingu lõpule viimiseks vastavatesse lahtritesse sisestada. Kui soovid toimingu katkestada, siis kliki lihtsalt ikoonil


Peale seda saadetakse mõlemale e-maili aadressile vastavad e-kirjad vajalike koodidega. Üks vanale e-mailile:


Teine uuele e-mailile:


Nüüd tuleb e-mailidele saadetud koodid sisestada vastavatele väljadele ning kinnitada see lehe allosas nupuga "Salvesta":


Kui muudatus oli edukas, kuvatakse selline teade:


Kui konto omanik vahetub, siis tuleks muuta ka e-maili aadress.

Konto kustutamine

Konto kustutamiseks tuleb konto seadete all konto kustutamise alateemas valida „Jah“, sisestada salasõna ning kinnitada oma valik vajutades lehekülje lõpus olevale nupule „Salvesta“. Konto kustutamine võtab aega 72 tundi. Pea meeles, et kustutatud kontot enam taastada ei saa.

Traviani uudiskiri

Siin saab nõustuda või keelduda uudiskirja saamisega.

Asendaja(d) siinsel kontol

Siin saab määrata kuni kaks teist mängijat, kes saavad sinu kontole logida ajal, kui sa ise oma kontot hallata ei saa. Samal lehel on näha ka kontod, kuhu on sind määratud asendajaks (kui neid on).

Asendajatele saab anda või keelata toiminguid, kui vastavad kastid toimingute kirjelduse järel ära märkida:

 • Saada üksuseid rüüsteretkele
 • Saada teistele abiväge
 • Saada teistele varusid
 • Osta ning kuluta kulda või vahetada hõbeda vastu. Selle valikuga tuleb olla eriti ettevaatlik. Kui asendaja kulutab su kulla ära näiteks +25% puidu (või mõne muu ressursi) tootmise suurendamiseks 100 päevaks, siis selliseid kahjusid konto omanikule ei kompenseerita.
 • Loe ja saada sõnumeid
 • Kustuta ja arhiveeri sõnumeid ja raporteid

Asendajad ei saa KUNAGI teha alljärgnevaid toiminguid:

 • Saata tavaründeid
 • Muuta asendatava konto profiili ja konto seadeid
 • Kasutada asendatava asemel liidusiseseid valikuid (märkus: nad saavad lugeda liidu profiili, sealhulgas saabuvaid ja väljuvaid rünnakuid või lugeda mängusisest liidu foorumit)
 • Tühistada konto kustumist
 • Lammutada ehitisi peamaja kaudu
 • Osaleda asendatava konto kaudu oksjonil


Asendajaks teisel kontol

Kontosid, kuhu on sind määratud asendajaks, näeb siin. Sul on võimalik asendajaks olemine ka ise lõpetada, kui klikkida ikoonil  
Lisaks on näha ülevaade toimingutest, mis on sulle asendatava kontole antud.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei