Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

02. Mitme viljaväljaga alade otsija

Funktsioon, millega saab otsida kaardilt 15 ja 9 viljaväljaga alasid.

cropfinder


Viljaväljade otsija aktiveerimiseks peab olema Kuldklubi liige, siis on ka vastav ikoon kaardi ülaosas nähtav. Kui klikkida sellel ikoonil, kuvatakse otsija akna valikud.

cropfinder


Selles aknas saab sisestada lähtepositsiooni, millest alates peab viljaväljade otsija arvestust pidama ehk siis kauguseid arvestatakse valitud punktist (koordinaadid). Vaikimisi, kui lähtepositsiooni käsitsi ei sisesta, alustatakse otsingu alustamist koordinaatidelt 0|0. Lisaks saab valikutesse panna ka millist tüüpi (15 või 9 viljapõlluga) ning lahtris “Oaasi vilja boonus (vähemalt)” saab teha valiku, millise boonusega viljaväljasid kuvatakse. Boonuste lahtris saab kahandada või suurendada otsingutulemusi “25%”, “50%”, “75%”, “100%”, “125%” ja “150%” määraga. Viimase kasti "näita ainult vabad" märkimise korral jäetakse otsingutulemustest välja viljaväljadega alad, mis on juba mängija(te) poolt hõivatud.

cropfinder

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei