Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Juhend Roomlasele

Juhend on koostatud entusiastliku mängija poolt, mitte Traviani meeskonna poolt.
Me arvame, et see on hea juhend ning proovige, kas teilegi see strateegia sobib.

1. Alustamine

1 a) Järgi juhendaja ülesandeid:
Travian 4 on ülesanded ümberseatud ning annavad märkimisväärselt rohkem ressursse ja tasusid kui Travian 3s, samuti on nad siin kohustuslikud. Järgida tuleb samm-sammuhaaval minevaid ülesandeid ja kui nendega on ühel pool ei tasu edasi minna ülejäänud ülesannetega.

1 b) Seiklused:
Kuna sa ei saa oma väejuhti veel kasutada puhastamiseks, siis saad teda saata seiklustele. Katsu jõuda alati igale seiklusele nii kiiresti kui võimalik. Seiklused on tasuta ja tasud on võimsad.

1 c) Väejuhi omadused:
Siin punktis keskendume siis kuhu sättida oma ressursside tootmise boonus ja kuhu lisada ülejäänud punktid. Kui kavatsete järgida seda juhendit, siis tuleb sättida ressursi boonus ainult viljale, vastasel juhul läheb Teie vilja tootlikus negatiivseks. Soovituslik oleks panna kahe taseme jagu (8 punkti) ressurssideks speed serveris ja 4 taseme jagu (16 punkti) tavalises serveris. Peale seda panna kõik punktid väejuhi tugevusse, sest seiklused muutuvad raskemaks mida vanemaks saab su konto.

2. Edasine

2a) Kasudega kauplemine:
Kui oled ülesannetega ühele poole saanud, siis hakka arendama turgu. Selle õpetusetapi lõpuks võiks see olla tasemel  5 või 6. Turul tuleb pakkuda puitu või savi suhtega 1,5:1 või 2:1 (sinu kasuks) raua või savi vastu. Selle lihtsamaks tegemiseks võid muuta oma väejuhi tootlikus ainult savi või puidu peale aga ära unusta seda tagasi muutmast kohe kui vilja tootlikus hakkab nullile lähenema. Liigse vilja ja raua võib kullaga ära vahetada tehes NPC.

2 b) Ladu ja ait:
Suurenda nende tasemeid koos turu kasvuga. Suure tõenäosusega saad sa kauplemisest rohkem vilja kui rauda, seega peaks rohkem suunama ennast aida arengule. Ei ole mõtet arendada seda asja liiga kõrgeks, sest sa teed NPC iga kord kui selleks peaks olema vajadus.

2 c) Peidikute ehitamine:
Kuigi tegu on agressiivse juhendiga,  tuleb siiski soovitada ka peidikute ehitamist. Juhendi eesmärk on olla võimeline rüüstama samal ajal kui ise ei paku teistele rüüstajatele muud kui kaotatud mehed ja ajakulu. Kuna sa teed NPC maksimaalselt palju kordi, siis ei ole mõtet seda ehitada kõrgemaks kui tasemele 4, kui aga hiljem hakatakse sind rohkem ründama, siis võib selle kõrgemaks ehitada.

2 d) Müüri kasvatamine:
Müüri ehitamine on väga oluline mängu varajases faasis. See võimaldab põhjustada vastasele kadusid ilma ise midagi kaotamata. Enne algajakaitse lõppu võiks olla müür tasemel 4. See tagab selle, et teutoonide rünnakul kaotab ta iga kord ühe Nuiamehe. Kuigi see ei tundu palju, siis iga kord kui teutoon sind ründab ja ei saa varusid ning samal ajal kaotab ühe oma üksuse ei tule ta sind esimesel nädalal uuest ründama.

3. Kas ma olen valmis?

Selle etapiga tuleb alustada kui sul on jäänud 1/3 kuni 1/4 algajakaitse lõpuni, sest vastasel juhul ei ole sa rüüstamise ajaks valmis.  Kui sa oled alustanud kohe serveri algusest, siis mängijad su küla ümbruses peaksid vabanema algajakaitse alt sinuga samal ajal, seega ole selleks ajaks valmis

3 a) Sõdurite ehitamine:
Alusta leegionäride ehitamist. Katsu ehitada sõdureid konstantselt, aga ole valmis tegema ohverdusi, et saaksid turul kaubelda. Algajakaitse lõpuks peaks sul olema 6-25 leegionäri.

3 b) Kauplemisega jätkamine:
Isegi kui kaubeldes ei lähe hästi on see su peamine sissetuleku allikas. Selleks ajaks peaks olema sul turg vähemalt tasemel 5 ja kõik kaupmehed kogu aeg hõivatud. Kui tingimused on soodsad, siis võib turu ehitada kõrgemaks. Kui tingimused ei soosi, siis tuleb katsetada näiteks kauplemis suhte langetamist, et meelitada teisi endaga kauplema, siiski ei tasuks minna alla 1:1,4 sinu kasuks.

3 c) Saak ja kiskja:
Nüüd oled sa jõudnud algajakaitse läbisaamisele lähedale. Hakka vaatama endale ohvreid 13x13 ruutu oma linnast. Kuna müürid võivad põhjustada kadusid su meestele, siis vaata külasid, mille populatsioon on 9 või alla. Nendes külades ei saa olla barrakki ega ka müüri ning suure tõenäosusega ei ole ka puurides loomi kaitses ning nendest saavadki su esimesed ohvrid. Samal ajal püüa vältida aktiivseid teutoone, sest tõenäoliselt vaatavad nad sama pilguga sinu farme.

4. Jaht

See etapp on siis, kui sina ja teised hakkavad välja tulema algajakaitse alt. Selles etapis kauple edasi turul ning ehita leegionäre (katsu hoida kasarmus pidevat järjekorda). Siin etapis sul väejuhti vaja ei lähe, seega saada teda seiklustele nii pea kui need tekivad.

4 a) Ründa mitte aktiivseid mängijaid:
Alguses on mitteaktiivsed mängijad need, kellelt on kõige rohkem ressursse saada. Need on siis mängijad, kes on registreerinud ja ei ole teinud midagi või siis ehitanud ainult paar asja. Kui sa ründad neid enne teisi oma piirkonnas, siis saad sa suure tõenäosusega enamuse nende ressurssidest. Edaspidi aga rüüsta 3 leegionäriga ning väldi saatmast kõiki oma üksusi ühte ja samasse kohta.

4 b) Raportite järgi rüüstamine:
Unusta kuldklubi rüüstamisel ning lähtu raportitest. Nii saad sa näha ilma raportit avamatagi, kas su mehed on tagasi tulnud täis kotiga. Kui näed täiskotti, siis ava raport ja vaata, mis juhtus ning kasutades uusi võimalusi korda rüüstet.

4 c) Tõsta kasarmute taset:
Kui suudad hoida kasarmusjärjekorda stabiilselt, siis võid tõsta seda paar taset, kuid ei tasu minna kõrgemalt kui 3. Siiski kui suudad ka tasemel 3 hoida stabiilseid järjekordi, siis või ehitada seda kõrgemaks, aga see võib aeglustada su arengut järgmistes faasides.

4 d) Selgita välja oma konkurendid:
Selles etapis sa peaksid selgeks endale tegema, kes on peamised rüüstajad sinu piirkonnas. Selleks vaata kui kiiresti keegi kasvab, millistes su farmides on kõige vähem ressursse ning kasuta uut „Ümbritsev“ funktsiooni. Ükski neist ei anna sulle otsest vastust, aga pannes nad kõik kokku peaks olema pilt selge, kes tegeleb rüüstamisega.

5. Suureks kasvamine

5 a) Suurenda farmide arvu:
See on loomulik areng ning olles Roomlane võitled sa kogu aeg teistega oma farmide pärast. Tuleb võtta riske ning selleks on keltide rüüstamine, kes ei ole nii väiksed nagu nad võiksid. Siiski tasub enamasti risk ennast ära, sest enamus ei ole veel jõudnud ehitada lõkse. Samuti võib rünnata ka väiksemapoolseid teutoone, kuid mõlemal juhul tuleb olla ettevaatlik ja jälgida kontode aktiivsust. Kunagi ei saa kindel olla, seega tuleb vältida üliaktiivsete kontode ründamist. Vähem riskantne võimalus on valida endale farme kaugemalt distantsilt, aga see tähendab, et sa liigud teiste farmijate territooriumile ning su mehed toovad ressursse tagasi aeglasemalt.

5 b) Ladu ja kasarmud:
See etapp on küllaltki ressursikulukas, aga kui sul rüüstamine toob sisse korralikult, peaksid sa ladu ehitama kõrgemaks igal juhul. Samuti peaks tõstma paar taset barrakil, et saaksid veelgi rohkem sõdureid juurde ehitada.

5 c) Peamaja:
Ei ole eluliselt vajalik, aga seda tuleks tõsta paar taset enne kui hakkad arendama akadeemiat ja residentsi, et kokku hoida hoonete ehitamisaegadelt.

6. Õppimine

Selles etapis viime me võitluse teutoonideni. Sellega ei tasu enne alustada kui sul ei ole 100 leegionäri kogu aeg rüüstamas. See etapp on väga lihtne, aga ka äärmiselt ressursikulukas. Seega peaks farmima võimalikult efektiivselt ja kõik su mehed peaksid olema liikumises kogu aeg.

6 a) Akadeemia tasemele 5:
Ehita akadeemia tasemele 5, aga ära arenda veel midagi seal välja.

6 b) Tall tasemele 5:
Mõlemad need arendused on kulukad, aga Imperaatori ratsaniku arenduseks vajalikud.

6 c) Arenda välja hobused:
Nagu sa oled aru saanud, siis võistled sa nii mõnegi teutoonist (aga ka keldist) rüüstajaga ning sa oled kaotusseisus. Ära kuluta aega Impeerianide arendusele, sest see on täielik aja raiskamine.

6 d) Rüüste piirkonna laiendamine:
Imperaatori ratsanike treenimisega saada neid kolmeste rühmadena kaugematesse piirkondadesse rüüstama, et saaksid katta võimalikult suuri piirkondi kiiremini. Proovi suunata nii palju ressurssi kui võimalik nende ehitamisele.

7. Head aega hr Teutoon

Selleks etapiks on sul tarvis umbes 20 Imperaatori ratsanikku ja mõnda Skaut-ratsanikku.

7 a) Arenda ja ehita 3 Skatut-ratsanikku:
Kolmest peaks piisama, et leiaksid endale uusi farme, näeksid vastaste meeste arve ning kaitseksid ennast vastaste eest, kes võiksid sind luurata.

7 b) Teutoonide ründamine:
Sinu suurimad rivaalid on mängu alguses teutoonid. Selleks hetkeks peaks sul olema selge, kes sinu piirkonna teutoonidest on aktiivsed farmijad ning suure tõenäosusega on nad ka sind üritanud rünnata paar korda. Parim viis nende sõdurite maha saamiseks on jälgida neid ja püüda selgusele jõuda, millal võiksid nad olla offline ja neid ründama siis. Samuti võid kasutada luurajaid, et saada kinnitust, et mehed on külas. Nuiameeste hävitamiseks kasuta alati Imeraatori ratsanikke, sest nad on parimad nende hävitamiseks (ära kindlasti kasuta Leegionäre). Ole järjepidev, kui ei suutnud tabada neid esimesel korral, siis katsu saata võimalikult erinevatel aegadel rünnakuid. Enamuste jaoks on raske hoida kõiki oma sõdureid külast väljas ja rüüstata efektiivselt ning samal ajal kaitsta omi ressursse juhuslikult tulevate rünnakute vastu.

7 c) Imperaatori ratsanike arvu suurendamine:
On oluline omada küllaltki viisakat Imperaatori ratsanike arvu enne teise küla ehitamist, eriti veel kui too küla asub kaugel. Nendega saad uue küla läheduses asuvat maad pehmendada (likvideerida potensiaalseid ohuallikaid) ning suurendada rüüstest sissetulevat ressursi kogust, et aidata kaasa uue küla arengule.

7 d) Raekoda ja pidustused:
Nüüd kui sa oled alustanud teutoonide ründamist ning ressurssi tuleb sisse korralikult peaksid sa korraldama raekojas esimese pidustuse. Sa küll ei ole esimene mängija, kes jõuab teise külani, aga kindlasti oled sa esimese 50 hulgas, mis annab sulle hea valiku viljaküladest, kuhu oma teine küla ehitada.

8. Uue küla rajamine

Selle etapi läbimisega oled sa jõudnud kaugemale kui mängu alustamine ning otsused, mis sa võtad vastu siin mõjutavad su edasist serverit. Jälgi, et sul oleks kindlasti kultuuripunktid täis enne kui ehitad oma Asunikud, kui ei, siis korralda veel üks pidustus või osta oksjonilt kunstiteos.

8 a) Residents tasemele 10 ja 3 Asunikku:
Selles etapis tuleb ehitada residents tasemele 10 ja kui sul rüüste tuleb sisse korralikult peaksid su 3 Asunikku olema arendamisel mõne tunniga.

8 b) Uue küla asukoha valimine:
Kaardi keskosas asuval nö Hallil alal võib leida hulgaliselt 150% viljaoaasidega 15 viljapõlluga külasid. Siiski tuleb tähendada, et need külad ei tooda kultuuripunkte ning seda hakatakse ründama suurte natarivägede poolt koos katapulti lainetega. Siiski on võimalik 150% oaasidega viljakülasid leida ka mujalt, kuigi soovitav oleks teha järgmine küla 13x13 ruutu oma esimese küla suhtes. Kui sobiv küla asukoht on leitud ja hetkel oled sa ülidomineeriv oma piirkonnas, siis võid teha järgmise küla 4-4-4-6 otse oma väljavalitud viljaküla kõrvale. Sellega näitad sa ära oma huvi ning tagad suurema ressursi tootlikuse enne kui asutad viljaküla kolmandaks külaks.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei