Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Väejuht

1. peatükk: üldinformatsioon

2. peatükk:  oaasid

3. peatükk: seiklused


1. peatükk: üldinformatsioon

Ekraani ülemist parempoolset nurka vaadates peaks avanema järgmine pilt:

 

Pildil olev mehekujutis ongi väejuht. Tema peal klikkides tuleb ette järgmine lehekülg:

 

Sellel lehel on palju erinevaid võimalusi. Esimesena avaneb seadete lehekülg.

Lehekülje ülemises osas on näha väejuhi asukoht, tema tervis, kogemus; muuta saab väejuhi ressursside tootmist; jaotada ümber väejuhi kogemuspunkte, mida saadakse tasemete suurenemisega. Lehekülje allosas on pilt väejuhist:

Vasakul pool näidatakse milliste esemetega on väejuht varustatud, iga ruudukujutis näitab kohta kuhu saab eset paigutada. Paremal pool on näha esemeid. Selleks, et varustada väejuhti mõne esemega, tuleb vastav ese kas lihtsalt lohistada õigesse kohta või klikkida selle peal.

Seadete leheküljel on väga olulisel kohal ka väejuhi peitmine kui valida „väejuht ei osale küla kaitses“. Kui väejuhi tervis on liiga madal või lihtsalt ei taheta, et ta kaitseks, siis tuleks valida võimalus, et väejuht ei osale küla kaitses. Kui tekib vajadus, et ta osaleks küla kaitses, valida vastav võimalus.

T4 uuenenud väejuhisüsteemis saab muuta väejuhi välimust. Selleks valida lehekülje üleval teine vaheleht „välimus“ ning avaneb järgmine vaade:

 

Väejuhi muutmiseks on erinevaid võimalusi. Klikkides mõnele neist rohelistest nooltest (üks on märgistatud pildil), avaneb rippmenüü erinevate võimalustega väejuhi välimuse muutmiseks. Pildil on avatud võimalused silmade muutmiseks. Valida sobiv variant ning salvestada. Juhul, kui ei suudeta otsust langetada, valida „juhuslik“ ning süsteem valib ise ühe variandi. Mõlemal juhul tuleb valiku kinnitamiseks klikkida „salvesta“ nuppu.

Järgmine vaheleht on seikluste jaoks:  

 Nagu näha, on nii mõnigi seiklus vaja teha. Seiklused on järjekorda paigutatud vastavalt kehtivuse ajale, vastav aeg asub „aega järel“ tulbas. Antud näites on seikluste kustutamiseni 17 – 83 tundi. Valida sobiv seiklus ning klikkida lingil „seikluse juurde“ . Sellele järgneval leheküljel valida „alusta seiklusega“.

Seiklused on justkui väejuhi minimissioonid. Seiklustel saab kogemusi, esemeid, ressursse või isegi sõjaväge. Tulbas „ohutase“ on kasutusel kaks erinevat sümbolit. Sümbol, mis kujutab x-ga tähistatud kaarti, tähendab normaalse raskusastmega seiklust ning pealuu ja ristatud luudega sümbol tähistab rasket seiklust.

Kestvuse tulbas on välja toodud seiklusele minekuks kuluv aeg. Koha tulbas näidatakse seikluse asukohta.

Otse seikluste leheküljele jõuab ka kui klikkida väejuhi kõrval olevat X-ga tähistatud ikoonil.

Paremalt järgmine vaheleht on uus funktsioon T4-s -  oksjonid. Sellele klikkides tuleb ette järgmine lehekülg:

 

Oksjonitest on täpsemalt juttu neist käsitlevas juhendis. Praegu aga lühidalt neist.

Lehekülje üleval on erinevaid võimalusi oma soovide esitamiseks. Ülevalt alates on kolm vahelehte: osta, müü, pakkumised ja hõbedaarvestus. Ostmiseks tuleb valida vaheleht „osta“, see on ka vaheleht, mis avaneb automaatselt kui valida oksjonite leht. Müümiseks tuleb valida vaheleht „müü“. Ning oma pakkumiste jälgimiseks valida „pakkumised“. Hõbedaarvestuse vahelehelt näeb millise hõbedakogusega osaletakse oksjonil, millal ja kuidas on hõbedat saadud/kulutatud ning saldot.

Kui klikkida väejuhi pildi kõrval oleval haamriga pildil, jõuab otse oksjonite leheküljele.

Kui väejuht sureb, tuleb klikkida tema pildi peal. Seejärel jõutakse väejuhi seadete leheküljele, kus on võimalus teda elustada.

Kokkuvõtteks on T4-s palju eeliseid uuenenud väejuhi süsteemis. Näiteks on väejuht mängu alustades kohe olemas ning kui algajakaitse lõppeb, siis eksisteerib juba mõningane kaitse väejuhi näol.

Kõige sagedamini esitatud küsimused: 

Kui palju suudab väejuht varusid kanda?
- Väejuht ei kanna ressursse (va seiklustelt saadud ressursse).

Kas lahinguraportites näidatakse väejuhte?
- Jah, näidatakse küll.

Kas lahinguraportites on näha väejuhile lisandunud kogemuspunkte?
- Ei, seda ei näe.

Mis on väejuhil maksimaalne kogemuse tase?
- Maksimaalne tase on 100 iga oskuse kohta (tugevus, ründeboonus, kaitseboonus, ressursid).

Kas ühte küla on võimalik kaitsta mitme väejuhiga?
- Jah,  kuid väejuhi kaitseboonus mõjub ainult antud väejuhiga kaasas olevatele sõduritele. Mängija A väejuhi kaitseboonus mõjub vaid mängija A saadetud sõduritele, mängija B väejuhi boonus mõjub vaid mängija B sõduritele jne.

Millal kaotab väejuht elupunkte (tervis)?
- Peaaegu igakord kedagi rünnates, kui seal on ees põhilised kaitserajatised (palee/residents+küla ümbritsev kaitserajatis), tekitab see väejuhile mingit kahju.

Kas väejuhti saab lahingus kasutada üksiku ründava või kaitsva üksusena?
- Jah, kuid see ei ole soovitatav, sest väejuht  hukkub kui ta kaotab ühes lahingus üle 90 elupunkti.

Kuidas arvutatakse väejuhi kogemust?
- Iga lahingus tapetud üksuslase viljatarbimise punktid saab väejuht oma kogemuste pagasisse. Nt. väejuht tapab 3 leegionäri (iga leegionär tarbib 1 ühiku vilja tunnis), siis väejuht saab lahingust 3 kogemuspunkti.

Kas väejuht saab kogemuspunkte ka siis, kui ta lahingus hukkub?
- Saab küll, kui ta on lahingu käigus kedagi tapnud (vt eelmist punkti).

Kuidas jaotatakse kogemuspunktid kui kaitses on mitu väejuhti?
- Punktid  jaotatakse väejuhtide vahel võrdselt.
Näiteks: Kui kaitses on 3 väejuhti, siis saab igaüks 1/3 kogemuspunktidest.

Kas sepikojas tehtud arendused mõjutavad ka väejuhti?
- Ei, need ei mõjuta väejuhti, olenemata sellest millal arendus on tehtud.

Millal saab alustada oaaside okupeerimisega?
- Selleks on vaja 10., 15. või 20. tasemega kindlust. Igal antud tasemel saab okupeerida ühe oaasi.

Mitu väejuhti saab mängijal üheaegselt olla?
- Igal mängijal saab olla vaid üks aktiivne väejuht. Kui väejuht hukkub, siis saab mängija väejuhi taaselustada.

Kas oma väejuhi saab liigutada ühest oma külast enda teise külla ning sealt saata teda rünnakutel?
- Saab küll, selleks on vaja enne väejuhi teele saatmist muuta väejuhi koduküla.

Mis juhtub kogemus- ja elupunktidega kui väejuht taaselustada?
- Peale taaselustamist on väejuhi elupunktid taas 100% ja kogemuspunktid on samal tasemel kus enne hukkumist.

Väejuhi taastumise määr
- Tervise taastamise vaikeväärtus päevas on 10, kuid erinevate esemetega on võimalik seda suurendada.

Kas väejuht saab esemeid kui ta seiklusel hukkub?
- Ei.

Kus saab muuta väejuhi seadistusi?
-Paremal üleval on pilt väejuhi näokujutisega ning sellel klikkides avaneb väejuhi seadete lehekülg. Seadete leheküljel saab muuta väejuhi seadeid, näiteks varude tootmist.

Kas väejuht on ratsaväelane või jalaväelane?
- Kui väejuht kasutab ratsahobust, siis ratsaväelane, kuid vastupidisel juhul jalaväelane.

Kas väejuhi hukkumisel kaovad ka esemed?
- Ei.

Kas väejuhile saab nime panna?
- Ei.

Kuidas väejuhi taaselustada?
- Peale väejuhi hukkumist tuleb avada väejuhi seadete lehekülg. Seal on võimalik teda taaselustada - selleks on vaja vaid piisav kogus varusid või siis veeämbrit eluveega

Kas väejuhi tugevust arvestatakse nii rünnakul kui ka kaitses?
- Jah.

Mida tähendab väejuhi seadete lehel "Väejuht ei osale küla kaitses“?

 - See tähendab seda, et väejuht ei osale selle küla kaitsmisel, milles ta hetkel asub. Peale selle on siin üks "aga": kui külas, kuhu ta on saadetud, on kindlus ehitamata, osaleb väejuht selle kaitsmisel isegi siis, kui seadete lehel on see valik aktiveeritud.

Kui pikk on väejuhi taaselustamise aeg?
- tase+1 tundi (nt.4. tase + 1 = 5 tundi), maksimaalne aeg on 24 tundi

Väejuht saab koguaeg surma. Mida teha?
- Väejuhi tugevuse punkte tuleks suurendada, siis ta nii kergelt ei sure.

Kas väejuhilt saab varastada esemeid (nt. tervistavat salvi)?
- Ei.

Kas on esemetega võimalik kaubelda või saata neid mängijate või liidukaaslaste vahel?
- Ei.


2. peatükk: oaasid

Travianis on sellised kasulikud elemendid nagu oaasid. Käesolevas peatükis tuleb juttu oaaside kasutamisest .Oaasid on nagu väikesed külad, sest siis kui neid ei ole okupeeritud, toodavad nad ressursse ning looduse elukaid, kuid erinevalt tavakülast ei saa oaasi midagi ehitada. Kui oaas hõivatakse, siis ressursside boonus laieneb ainult külale, kust oaas okupeeriti. Iga külaga saab okupeerida kuni 3 oaasi. Oaasi hõivamiseks on vaja kindlust.

Oma esimese oaasi okupeerimiseks peab küla vabale ehitusplatsile ehitama kindluse tasemega 10.

Esimese oaasi hõivamiseks on vaja kindlust tasemel 10.
Teise oaasi hõivamiseks on vaja  kindlust tasemel 15.
Kolmanda oaasi hõivamiseks on vaja kindlust tasemel 20.

Peale seda, kui kindlus on vajalikul tasemel, tuleb enne oaasi hõivamist puhastada see kaitsemeestest ning saata väejuht eraldi rünnakuna vahetult peale puhastamist.

Oaas peab asuma ründava küla ümber 7x7 ruudu alal.

 

Ülal on pilt kaardist. Sinisega on tähistatud  kaardi keskel asetseva küla ümber olev 7x7 ruudu ala. Kõige lihtsam, et aru saada kas oaas asub 7x7 ruudu alal, tuleks lugeda 3 ruutu igas suunas (punased nooled). 3 ruutu ida suunas (paremale), 3 ruutu lääne suunas (vasakule) ning lisaks küla enda ruut annab kokku 7 (3+3+1=7). Samasugune käik tuleb teha ka põhja (üles) ja lõuna (alla) suunas. T4 versioonis on kaardi standard suuruseks 7x9 ruutu ning asja lihtsamaks tegemiseks võib meelde jätta, et kaardi parem- ja vasakpoolsel serval on üks üleliigne ruutude tulp (väljaspool sinise joonega tähistatud ala).

Ülalpool olevalt kaardilt näeb, et 7x7 ruudu alas asub üks oaas:

 

Oaasi tunneb ära selle järgi, et sellel on pildi üleval paremas nurgas vilja/raua sümbol. Puidu sümboliks on puud ning savioaas meenutab oranži värvi savi. Vallutades eelnevas näites oleva 7x7 ruudu alas paikneva oaasi, siis see annaks 25% raua boonust ja 25% vilja boonust.

Oaasi saab võtta teiselt mängijalt. Oaasi kaotamisega kaovad ka kõik selle boonused. Oaasist saab vabaneda kindluses. Kindluses on nimekiri okupeeritud oaasidest. Oaasist vabanemiseks tuleb klikkida vastava oaasi ees olevale punasele ristile


3. peatükk: seiklused


T4 (Traviani versioon 4.0) uuenenud väejuhi süsteemi osana saab väejuhti saata seiklustele, need on justkui väejuhi minimissioonid. Saata saab ainult väejuhti ning seiklustelt kogub ta kogemuspunkte, ressursse, sõdureid, väärtuslikke esemeid või mitte midagi väärtuslikku. Üleval pool oli lühidalt juttu sellest, kuidas saata väejuhti seiklusele, kuid järgnevalt sellest täpsemalt.

Väejuhti seiklusele saatmiseks tuleb minna seikluse vahelehele:

 

Valida meelepärane seiklus ja kliki „seikluse juurde“. Sealt jõuab edasi järgmisele lehele:

Vajuta "alusta seiklusega" ning ette tuleb järgmine vaade:

Valida "ok". Sellelt leheküljelt saab minna otse kogumispunkti ja näha seikluse kulgu:

Ründetabloo alumises paremas nurgas on valge x-ga tähistatud ruut. Sellel klikkides tühistatakse seiklus/rünnak.

Kui rünnak/seiklus on sihtkohta saabunud, saadetakse lahingu/seikluse raport:

Näites kasutatava seikluse raport on tähistatud sinise kastiga.

Raporti vaatamisel avaneb järgmine pilt:

Olulisem osa on ümbritsetud sinise kastiga. Kastis on kahte liiki informatsiooni. „Informatsiooni“ real on näha, et väejuht sai 12 kogemuspunkti, kuid kaotas 1% oma tervisest. Need mõlemad mõjutavad väejuhti koheselt. Järgnev informatsioon on tähistatud sõnaga „saak“. See näitab seda, mida väejuht viib tagasi külla. Küla arenduseks on ressursid väga vajalikud.

Esimesel kümnel seiklusel saavad peaaegu kõik mängijad järgneva:

 • mitte midagi väärtuslikku (kogemus suureneb, elupunktid vähenevad)
 • ratsahobuse
 • ressursse
 • hõbedat
 • sõjaväge (3 hõimule iseloomulikku sõdurit)
 • x arv puure
 • tarkuseraamatu
 • x kogus salvi

Ülalmainitu saamise järjekord on juhuslik. Ülejäänud seiklustelt on võimalik saada:

 • mitte midagi väärtuslikku (elupunktid vähenevad, kogemus suureneb)
 • rüüd/relvi
 • varustust
 • hõbedat
 • ressursse
 • sõdureid

Seiklustelt saadav on juhuslik. Rüüsted, sõjaväe suurus ning populatsioon ei mõjuta seiklustelt saadud esemeid.

Oluline on meeles pidada, et seikluste tekkimise kiirus on eelnevalt paika pandud. Konto aktiveerimise järel on koheselt olemas 3 seiklust.

Tavalise kiirusega serveri tekivad seiklused järgmise skeemi järgi:

 • 1. – 3. päev: 3 seiklust päevas
 • 4. – 7. päev: 2 seiklust päevas
 • 8. – 21. päev: 1.2 seiklust päevas
 • 22. päev – serveri lõpp: 0.6 seiklust päevas

Kuna speed server on tavalise serveriga võrreldes 3x kiirem, tekivad ka seiklused 3x kiiremini:

 • 1/3 - 3/3 päeva: 3 seiklust iga 1/3 päeva kohta (8 tunni kohta)
 • 4/3 - 7/3 päeva: 2 seiklust iga 1/3 päeva kohta
 • 8/3 - 21/3 päeva: 1.2 seiklust iga 1/3 päeva kohta
 • 22/3 päeva – serveri lõpp: 0.6 seiklust iga 1/3 päeva kohta

Päevade lugemine algab konto aktiveerimisest, mitte serveri algusest. Esimese 24 tunni jooksul on võimalik teha 6 seiklust. Seikluste jaotus päeva peale on juhuslik, seega on võimalik saada 9 seiklust esimese 30 tunni jooksul ning seejärel tuleb oodata 30 tundi 10. seikluse saamiseks.

 


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei