Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Oksjonid

Tere tulemast tagasi! T4-s on uuendatud väejuhi süsteem kuid lisaks on ka uus oksjonite süsteem.

Kui klikkida väejuhi pildi peale, peaks ette tulema väejuhi seadete lehekülg. Seal peaks nähtaval olema vaheleht nimega „oksjonid“. Sinna klikkides jõuab oksjonite leheküljele:

Punase kastiga tähistatud nupud on filtrid. Klikkides neist mõnele, siis näidatakse ainult vastava eseme oksjoneid.

Oksjoni leheküljele saamiseks on ka otsetee olemas. Kui vaadata väejuhi pilti, siis see peaks välja nägema selline:

Klikkides väikesel tahvlil, mille peal on haamri pilt (pildil ümbritsetud kastiga), siis see suunab samuti oksjoni leheküljele.

Oksjonil osalemiseks tuleb lõpetada vähemalt 10 seiklust ja omada hõbedat.

Järgnevalt selgitus oksjoni toimimisest:

Oksjonil pakkumist tehes lisatakse eelmisele pakkumisele 1 hõbe juurde, kuid süsteem jätab meelde mängija kõrgeima pakkumise, kuigi seda ei kuvata. Näide: eseme hind oksjonil on 1 hõbe ning mängija X pakkumine on 10 hõbedat. Teistele mängijatele nähtavaks uueks hinnaks on 2 hõbedat. Kui  mängija Y pakub 3 hõbedat, siis see ei ületa mängija X-i poolt pakutud 10 hõbedat ning mängijale Y kuvatakse teade, et tema pakkumine on liiga madal ning eseme hind tõuseb 3 hõbedani. Mängija Y pakub nüüd 7 hõbedat, kuid ikkagi jääb tema poolt pakutav hind mängija X poolt pakutud hinnale (10 hõbedat) alla ning seega saab mängija Y teate, et tema pakkumine oli liiga madal ning eseme hind tõuseb 7 hõbedani. Järgnevalt pakub mängija Y 15 hõbedat. Tema pakkumine on nüüd suurim ning mängija X saab oma 10 hõbedat tagasi ning eseme hind tõuseb 11-le (10+1), kuid mängija Y poolt tehtud maksimaalse pakkumise summat ei kuvata.

Seega sisuliselt tehes pakkumist edastatakse enda maksimaalne pakkumine, mitte see hind mis kuvatakse oksjonil.

Järgnevalt täpsemad juhise oksjonil osalemiseks. Oksjoni lehelt tuleb välja valida ese, millele tahetakse teha pakkumine. Järgnevas näites on valitud väike vimpel:

Pildil mängitud kastikesse tuleb sisestada oma maksimaalne pakkumine ning seejärel vajutada nupule „pakkumine“.

Oma pakkumise jälgimiseks tuleb klikkida vahelehele „pakkumised“ ning seejärel kuvatakse ette järgmine vaade:

1.Näitab antud esemele pakkumise teinud inimeste arvu. 
2. Näitab hetkel olevat eseme hinda. 
3. Näitab oksjoni lõpuni olevat aega. 
4.Saab muuta oma maksimaalset pakkumist.

Käesolevas näites on näha, et aktiivne on ainult üks oksjon ning ükski osaletud oksjon ei ole lõppenud. Ka siin töötavad filtrid samamoodi. See näitab täpselt seda eset, millest huvitatud ollakse.

Juhul kui mängija pakutakse üle, ilmub järgmine pilt:

Tegemist on sama oksjoniga ning 5 inimest on teinud oma pakkumise; praegu tehtud pakkumine on 567 hõbedat, oksjon kestab veel 4 minutit ja 34 sekundit ning näitena kasutataval mängijal ei ole piisavalt hõbedat.

Kõikidel nendel lehekülgedel on näha olnud:

Oluline on märgata kastiga ümbritsetud osa, mis on 566/566. See tähendab seda: [vaba hõbeda hulk] / [kogu hõbeda hulk]. See tähendab et 566-st hõbedast saab kasutada 566 hõbedat. Need olulised numbrid peaks meelde jätma. Nendega saab arvutada ka oksjonitel pakutud hõbeda kogust, lahutades vaba hõbeda hulga (vasakpoolne number) kogu hõbeda hulgast (parempoolne number). Näide: mängijal on 45674 / 77777777 hõbedat ning on vaja teada kui palju hõbedat on tal oksjonitesse panustanud. Selleks tuleb teha järgmine tehe: 77777777 - 45674 = 77732103. Mängija on oksjonitel panustanud 77732103 hõbedat.

Järgnevalt veel üks võimalus oksjonil – ülepakkumine. See juhtub siis kui mängija poolt pakutud hõbeda hulk ei ületa kõrgeimat pakkumist.

Minnes tagasi eelnevale oksjonile:


Tehakse pakkumine 10x seadusetahvlile, mis on märgitud kastiga. Nagu näha on praegune pakkumine 11 hõbedat, seega on minimaalseks pakkumiseks 12 hõbedat (märkus: minimaalne pakkumine on alati 1 hõbeda võrra suurem hetkel olevast pakkumisest). Pakutakse 13 hõbedat ning ette tuleb järgmine pilt:

Ette tuleb punane tekst – „Liiga madal pakkumine. Kõrgeim pakkumine ei muutunud“. Tähelepanelikult vaadates on näha, et hetkel olev pakkumine on 13 hõbedat ning minimaalne pakkumine on 14 hõbedat.

Esemele pakkumist tehes pakutakse tegelikult maksimaalne summa, mida ollakse nõus välja käima. See on erinevus tavaoksjonist, mil panust tehes suurendatakse hetkel kehtivat panust ning maksimaalne pakkumine on see, millest edasi enam ei pakuta. T4 oksjoni süsteemi on see lisatud sellisena, et tehes oma maksimaalse pakkumise näitab see tegelikult pakkumiste tegemise lõppemist nagu siis kui tegemist oleks  tavaoksjoniga. Seega, kui mängijad teevad oma maksimaalseid pakkumisi, tõstab mängu süsteem aeglaselt hetkel olevat pakkumist 1 hõbeda võrra kui mängija suurendab oma maksimaalset pakkumist.

Kui ette tuleb teade, et pakkumine oli liiga madal, siis selle põhjuseks on see, et mängija maksimaalne pakkumine ei olnud piisavalt kõrge, et pakkuda üle hetkel olev maksimaalne pakkumine. Oksjoni võitmiseks tuleb säilitada enda maksimaalne pakkumine oksjoni lõpuni.

Oksjonile müüki pandud esemed jäävad need müüki 24-ks tunniks (speed  - serveris kestab oksjon 8 tundi). Oksjoni võidab kõrgeima pakkumise teinud mängija.

Esemete müümisest. Oksjonite lehele minnes on näha järgmised vahelehed:

Klikkides müümise vahelehele, tuleb ette järgmine lehekülg:

Ülemises kastis on hetkel oksjonid, milles mängija osaleb ning alumine näitab juba lõpetatud oksjone. Keskel olevaid esemeid saab müüa. Pildil olev mängija saab müüa 11 haavasidet ja 1 väikese kaardi. Klikkida eseme peal, mida tahad müüa ning müügi kinnitamiseks tuleb ette järgmine kast:

Vajutada „jah“ ning ese ongi oksjonile pandud. Järgneva 24 tunni (speed - serveris 8 tunni) jooksul, kui ese on oksjonil, näeb see välja selline:

Kui oksjonile on pandud  mitu eset, siis need kõik on nähtavad oksjonile pakutud esemete nimekirjas. Punane „X“  oksjoni ees laseb oksjonit tühistada ükskõik mis ajal 24 tunni (speed – serveris 8 tunni) jooksul.


Milliseid esemeid peaks müüma ja milliseid mitte?

Teatud esemed on tugevamad kui teised (tase 1 < tase 2 < tase3). Üldiselt, mida tugevam ese on, seda rohkem selle eest saab oksjonil. Näiteks mängijal on 3 kiivrit:

1x Taastumise kiiver (+20 elupunkti päevas)

1x Konsuli kiiver (+800 kultuuripunkti tavaserveris ja +400 kultuuripunkti päevas speed - serveris)

1x Raskeratsaväe kiiver (20% kiirem treenimise aeg tallis)

Kõik kiivrid on toimeklassis kõrgeimal tasemel (tase 3). Kui otsustatakse, et alles jäetakse ainult 1 kiiver (see on praktiline, kuna korraga saab kasutada ainult ühte kiivrit), otsustama peab millised kaks kiivrit pannakse oksjonile. See sõltub aga sellest kuidas kontot hallatakse. Kui väejuhti kasutatakse tihti ning ta saab palju kahju, siis oleks mõttekas valida taastumise kiiver. Kui aga soovitakse kiiresti rajada uusi külasid, oleks hea valida konsuli kiiver. Ning kui on soov treenida ratsaväge natuke kiiremini, siis võiks valik olla raskeratsaväe kiiver.

Näiteks jäetakse alles raskeratsaväe kiiver. Seega müüakse maha ülejäänud kaks kiivrit ning ilmselt ka päris hea hinnaga, võrreldes näiteks taseme 1 ja 2 kiivrite müügiga.


Kas puurid peaks maha müüma?

Seda ei soovitata üks kõik mis tasemel mängijale, sest puuridega saab tuua endale loomi, loomad ei maksa mitte midagi ning nad kaitsevad küla, just nagu nad kaitsevad oaase. Kõiki loomi saab püüda.

 

Kas oksjonitel on mingeid piiranguid?

  • Kui kahe mängija vahel on asendusfunktsioon, siis kumbki ei näe teise mängija poolt oksjonile pandud esemeid  
    • Kui kaks mängijat on samas liidus, siis kumbki mängija ei näe teise poolt oksjonile pandud esemeid
    • Kui kaks mängijat kasutavad sama arvutit/sama IP aadressi, siis kumbki ei näe teise poolt oksjonile pandud esemeid


Mida peaks veel teadma oksjonitest?

  • Kui ükski mängija ei osta oksjonile pandud eset (esemeid), siis süsteem ostab eseme alghinnaga (näiteks maksab 100 hõbedat kiivri või 1 hõbeda salvi eest)
  • Kulda saab müüa ainult süsteemile, mitte mängijale. Sellisel juhul saab 1 kulla eest alati 100 hõbedat

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei