Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Uued külad

Kui palee on tasemel 10, 15 või 20 või residents tasemel 10 või 20 ning on piisavalt kultuuripunkte, saab rajada uue küla või vallutada mõne.

Küla asutamiseks on vaja kolme asunikku ja vaba ala kaardil. Küla hõivamiseks on vaja senaatorit/pealikku/ülemkelti ning juba olemasolevat küla kaardil.

Kuidas rajada uut küla?

Uue küla asutamiseks on vaja 3 asunikku, kaardil olevat vaba ala ja piisavalt kultuuripunkte. Asunikke ei pea arendama, 3 asunikku saab otse treenida tasemel 10, 15 või 20 olevas palees. Residentsis saab treenida kokku 6 asunikku, 3 asunikku tasemel 10 ja 3 tasemel 20. Palee ehitamiseks on vaja peamaja tasemel 5 ja saatkonda, residentsi jaoks ainult peamaja tasemel 5. Peale 3 asuniku treenimist tuleb kaardil valida vaba ala ning vajutada „raja uus küla“ (Vihje: igast ressursist on vaja 750 ühikut!) ning seejärel lahkuvad asunikud kodukülast ja asutavad uue küla.

Kuidas vallutada küla?

Küla vallutamisest on juttu siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei