Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Sõdurid

Sissejuhatav tutvustus sõduritest

1. Roomlased
2. Teutoonid
3. Keldid
4. Looduse elukad
5. Natarid
6. Seinad ja haamrid
7. Milliseid üksuseid ehitada algajana?
8. Kuidas treenida sõdureid?

Siit võid leida ülevaate erinevatest sõduritest, nende eelistest ja nõrkustest ning mõne kasuliku nõuande.
Esimene asi mida peab teadma on see, et kõikidel rahvustel on omad sõdurid, aga need jagunevad kõik järgmiste kategooriate alla:

  • Kaitseüksused
  • Ründeüksused
  • Jalavägi
  • Luurajad
  • Ratsavägi
  • Sõjamasinad
  • Jutumehed
  • Asunikud

Igal kontol on ka oma väejuht. Väeüksusi saab klassifitseerida ülevalolevate kategooriate alla. Näiteks roomlaste skaut-ratsanikud ja keltide rajaleidjad on nii luurajad kui ka ratsavägi, samal ajal kui teutoonide maakuulajad on nii luurajad kui ka jalavägi. Oluline on veel teada, et igal rahvusel on oma ründe, kaitse jne sõdurid, neid lihtsalt nimetatakse erinevalt. 

1. Roomlased

Roomlastel on väga hästi tasakaalustatud üksused, mis on võrdselt võimekad nii rünnakul kui ka kaitses. Roomlaste jalaväe kaitseüksuseks on praetoorianid. Mõlemad roomlaste ratsaväe üksused on kaitseks head, aga üdiselt peetakse caesari ratsanikke imperaatori ratsanike täiustatud versiooniks ja nendest saab moodustada korraliku ründerusika.

Seega roomlaste ründeüksused on siis impeerianid, imperaatori ratsanikud, caesari ratsanikud, müürilõhkujad ja katapuldid. Roomlaste kõige tavalisemaks sõjaväeüksuseks on leegionär, kes saab võrdselt hästi hakkama nii kaitses kui ka ründes.

Roomlaste kolmas ratsaväe tüüp on skaut-ratsanikud ehk siis luurajad.

Sõjamasinateks on roomlastel müürilõhkujad ja katapuldid. Müürilõhkujad lõhuvad müüre ja katapuldid hooneid ning teatud mänguaspektide elluviimiseks on nad ülimalt olulised. Roomlaste jutumeheks on senaator, kes kasutab oma veenmisoskust vastase küla vallutamisel. Senaatorid on teiste rahvuste jutumeestest kõike efektiivsemad. Ei tasu üllatuda, kui senaatoriga küla vallutades kulub selleks üks katse vähem kui teistel.  

2. Teutoonid

Teutooni üksused on tugevalt ründe suunitlusega. Kuigi oma omadustelt jäävad nad alla teistele rahvustele, siis parandavad nad selle puudujäägi olles odavad ja kiiresti treenitavad. Kuna väikeses koguses ei ole teutoonid ohtlikud, siis olles seda endale teadvustanud, ründavad nad alati hordidena, moodustades massiivse armee odavatest aga efektiivsetest sõduritest.  Ei tasuks üllatuda, kui avastad, et sinu suunas liigub meeletu Nuiameeste armee, nad on haamri äärmuslik pool ning see pool kasutab massijõudu kaitsest läbi murdmiseks. Kuigi teutoonidel on kahte tüüpi ratsanikke moodustuvad enamuste teutoonide väed jalameestest. Ka kõige tavalisemad jalaväeüksused on teutoonidel rüüstamiseks hästi varustatud. Kaitseüksusteks on teutoonidel Odamehed, kes saavad mängleva kergusega hakkama ratsaväega ja Paladiinid, kelle jaoks ei ole jalavägi probleem. Kuigi teutoonid on oma olemuselt ründele suunitletud mängijad, siis need kaks üksust kombineeritult moodustavad hirmuäratava kaitsearmee.

Kirvemehed ja Teutooni rüütlid on teutoonide parimad ründemehed. Mõlemad on hästi treenitud ja murravad kiiresti läbi igasuguse kaitse.

Teutooni Maakuulajad on jalavägi ja seetõttu liiguvad ka aeglasemat kui roomlaste Skaut-ratsanikud. Sõjamasinatena kasutavad teutoonid Katapulte ja Taraane.

Ülerääkijat nimetatakse teutoonidel Pealikuks. 

3. Keldid

Keltidel on kaitsesuunitlusega sõdurid ning nende ründeüksused on oluliselt kallimad kui teistel rahvustel. Keltide peaüksuseks on Faalanks, mis on suurepärane kaitseüksus ning on iga keldiarmee aluseks. Nad saavad hakkama ka rünnakul, kuid kohates piisavat kaitseväge ei saavuta sa nendega edu. Nagu teutoonidelgi on ka keltidel nii kaitse kui ka ründe ratsaväeüksused. Kaitse ratsaväe moodustavad Druiid-ratsanikud. Theutaatese piksed on mõeldud ennekõike ründamiseks ja rüüstamiseks ning nende kaitsevõimekus on piiratud. Kõige võimekamad ratsaväelased on Aeduaanid, keda saab kasutada nii rünnakul kui ka kaitses, siiski on nende treenimis- ja ülalpidamiskulud märgatavalt kallimad kui teistel üksustel. Kunagi ei tohi alahinnata ründavat kelti. Kuigi oma olemuselt on keldid rahumeelsed ei tähenda see seda, et nad ei saaks su kaitseväest jagu mängleva kergusega kui selleks peaks vajadus olema. Hästi mängiv kelt (nagu ka roomlane) suudab suurepäraselt hakkama saada nii rünnakul kui ka kaitses.

4. Looduse elukad

Travianis kasutatakse Looduse elukaid oaaside kaitsemiseks. Nad ise ei ründa, ainult kaitsevad, kuid neid saab kinni püüda puuridesse. Looduse elukate tugevusega saab tutvuda järgmisel lingil:

http://t4.answers.travian.co.ee/?aid=99#go2answer

Nagu võib märgata, siis on Looduse elukatel on ka ründetugevus märgitud. See on selleks, et kui mängu tegijad peaksid otsustama, et loomad saavad ka rünnata, siis oleks see juba paigas, aga hetkel on see alles idee faasis.

5. Natarid

Natarid on serveri sõjavägi. Kahjuks on nende arv külades ning kaitse ja ründetugevus varjatud. Armeede suurus varieerub ning sõltub erinevatest faktoritest nagu kui tihti on neid rünnatud jne.

6. Seinad ja haamrid

Travianis kohtad sa tihti sõnu „sein“ ja „haamer“. Seletame siis ära, mis asjad need on ja kuidas neid ehitada

6.1. Sein

Seinaks nimetatakse hordi kaitsesõdureid. Seina ehitamisel on hea, kui see koosneb erinevatest jalaväe- ja ratsaüksustest. Enamasti peetakse seinaks armeesid, mis koosnevad 25000 üksusest või rohkem. Enamustel algajatel ei ole soovituslik proovida kohe endale seina ehitada. Seina ehitamisega pead sa olema suuteline eristama tavarünnakut feik rünnakust, mis on keeruline ja nõuab kogemusi. Sa pead teadma, millal tasub kaitsta ja millal on tark saata mehed eest ära, et mitte anda vastastele teada, kui suur su armee on. Seinu kasutatakse enamasti liidukaaslaste abistamisel rünnakute vastu. Ei tasu arvata, et kaitsemängijad, kellel on sein olemas ei oma ründevägesid. Siiski on need enamasti väiksemad kui kaitseväed, aga olemas on nad ikka.

6.2. Haamer

Haamer on seina vastandiks ja nagu ka sein koosneb haamer jalaväest ja ratsaväest. Korralik haamer algab 35000 sõdurist, millele võivad siis lisanduda sõjamasinad. Siiski kogenud mängijad kasutavad sõjamasinaid eraldi lainetena. On võimalik omada ka ainult jalaväe või ratsaväe haamreid, aga see sõltub juba siis mängija isiklikest soovidest, ressursist ja muudest detailidest.

Haamrit või seina saab jagada väiksemateks osadeks, et siis kas rünnata või kaitsta mitmeid sihtmärke. See muudab aga üksikud osad nõrgemaks kui nad oleksid tervikuna.

Nii haamrile kui ka seinale on omane, et selle ülalpidamiseks kulub palju vilja. Ei tasu arvata, et sul on haamer, kui sa oled treeninud mitmes linnas natukene ründeväge, haamer on treenitud ühes linnas. Seina saab aga ehitada natuke teist moodi, sest kaitset saab koondada alati ühte linna kui peaks vajadust olema. Haamri ja seina toitmiseks on olemas mitu võimalust. Osad mängijad eelistavad teha endale pealinnaks viljaküla (9 või 15 viljapõlluga) ja tõsta põldude tasemeid kõrgemale kui 10. Siiski mängu hilisemas faasis ei pruugi sellest piisata ja sisse tuleb seada kaubaliinid erinevatest küladest, et sõdurid saaksid toidetud. Teine võimalus on valida endale küla, kus sõdureid treenida ja majutada ning ehitada sinna hulgaliselt viljaaitasid, kuhu talletatakse vili, mis on saadetud teistest küladest. Need mängijad, kes kasutavad seda varianti peavad ikkagi ehitama endale viljakülasid, et suurendada viljatootlikust ning tolles külas lammutatakse maha kasutuks muutunud hooneid, et suurendada viljaaida mahtu. Kolmas võimalus on, et kasutad ühte ülalnimetatud meetoditest ning lisaks sellele liigendada oma sõjaväge lähedal asuvatesse küladesse, kus vilja tootlikus on plussis. See variant on aga potentsiaalselt ohtlik, sest vastased võivad neid külasid rünnata ja kergema vaevaga su sõjaväe üldtugevust halvata.

7. Millised üksused ehitada algajana?

Traviani algajale on soovituslik ehitada rohkem kaitseüksuseid. Teutoonidel oleks hea omada aga rohkem Nuiamehi. Roomlased peaksid keskenduma Leegionäride ja Praetoorianide treenimisele, sest need suudavad pakkuda piisavalt rünnet ja kaitset. Keldina on hea alguses ehitada Faalankseid. Samuti on keltidel heaks relvaks lõksud, kuigi need ei ole otseselt sõjaväe üksused. Lõksud on varjatud ja luureraportid neid ei avalda.

Kelte rünnates tuleb alati ettevaatlik olla, sest on olemas oht, et su sõdurid jäävad lõksu.

Mida kõrgem on su ressursi tootlikus, seda kiiremini saad sa treenida sõdureid ja hooneid.

8. Kuidas treenida sõdureid?

Jalaväelaseid treenitakse kasarmus ja ratsaväelasi tallis. Kasarmu leidmiseks pead sa minema küla vaatesse ning otsima selle ülesse (eelduseks on, et sa oled selle juba endale ehitanud):

 

 

Kasarmud on märgitud punase kastiga. Ning sellele vajutades avaneb järgmine pilt:

Kasarmud

 

Siin on nimekiri kõikidest üksustest, mida sa saad hetkel treenida. Sa näed üksuse nimetust, palju sul neid hetkel on, mis on ehitamiskulud, üksuse treenimise aeg, NPC tegemise võimalus (kui sul on kulda) ja mitu üksust on võimalik sellel hetkel treenida. Kui vaadata Leegionäre, siis neid on hetkel 700 ja treenida on võimalik 32. Vajutades 32 peale teed sa võimalikuks nende treenimise.

 

Ratsaväe treenimiseks tuleb minna talli:

 Tall

Kõik võimalused on samad, mis kasarmus, ainult üksused on teised.

Hilisemas mängufaasis saad ehitada sõjamasinaid töökojas ning ülerääkijaid palees või residentsis.

Jätkub...


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei