Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Uue hoone ehitamine

Uut hoonet ehitama hakates (selleks eelnevalt tühjal ehitusplatsil klikkides) on valik kolme vahelehe vahel - tsiviilehitised, sõjalised ehitised ja tootmishooned.

Igas alajaotuses näeb hooneid, mida saab kohe ehitada ja mida on võimalik ehitada hiljem kui teatud eeltingimused on täidetud. Näitels leiab peidiku tsiviilehitiste alt, kasarmu sõjaliste ehitiste alt ning veski ja pagari tootmishoonete alt.

Samasugune ehitiste grupeerimine on ka KKK-s.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei