Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Seiklused

Seiklused on mõeldud väejuhile ning nende käigus ei ole vaja teha ülesandeid. Väejuht tuleb lihtsalt saata seiklusele, mille leiad kaardilt või väejuhi seadete alt. Kohale jõudes väejuht uurib ümbruskonda ja kui ta ellu jääb, naaseb automaatselt tagasi külasse.

Seiklused jaotatakse kaardile pealinna ja kindlust omavate külade ümbrusesse juhuslikult. Seiklused ei ole seotud väejuhi kodukülaga või külaga, kus väejuht hetkel asub.

Väejuhi kahjustus seiklusel sõltub seikluse ohtlikkusest. Enne seiklusele saatmist tuleks vaadata seikluse ohutaset. "Tavaline" ohutasemega seiklus on lihtne, saadavad kahjustused ja kogemuspunktid on väikesed. "Raske" tasemega seiklus ei tapa 100% eluga väejuhti, kuid kahjustused suuremad ning kogemuspunkte saab topelt. Seikluse asukoht (oaas, loodus, natari küla jne) ei mõjuta väejuhi elupunkte. Mägedes olevad seiklused on sama rasked kui seiklused natarite külades. Väejuhi kahjustusi saab vähendada jagades punkte väejuhi tugevusse. Mitmed erinevad esemed annavad väejuhile tugevust juurde. Väejuhi iga uue taseme tõusuga saadud punktid saab samuti panna väejuhi tugevuse suurendamiseks.

Seiklused on nähtavad kaardil ja väejuhi paneelis. Seiklused on väejuhile nähtavad kõikidest konto küladest. Seiklused ei kao ära, kui väejuht saadetakse mõnda enda teise külasse. Väejuht saab seiklusi teha nii algkülast kui ka teistest küladest, juhul kui sinna on ehitatud kindlus. Seiklused ainult aeguvad ja aja mahalugemist on seikluste juures näha.

Seikluselt võib leida erinevaid asju:

 • Mitte midagi väärtuslikku (elupunktid vähenevad ja kogemus suureneb)
 • Rüü või relva
 • Muud varustust
 • Hõbedat
 • Ressursse
 • Sõdureid

Esimesel 10 seiklusel saavad kõik  mängijad samu asju, kuid erinevas järjekorras

 • 1x Mitte midagi väärtuslikku
 • 1x Ratsahobune
 • 2x Ressursse
 • 2x Hõbedat
 • 1x Sõdurid ( 3 hõimule iseloomulikku sõdurit)
 • 1 kord x arv puure
 • 1x Tarkuseraamat
 • 1 kord x arv salve

Esimesed saagid on need 10 eelpool nimetatud asja. Need ei tule samas järjekorras. Järgnevalt leitakse esemeid juhuslikus järjekorras, kuid kõigil on võrdne võimalus leida võrdväärseid esemeid, olenemata konto suurusest ja muudest faktoritest.

Seikluste tekkimise kiirus

Konto aktiveerimisel on koheselt 3 seiklust.

Tavalise kiirusega serveris on seikluste tekkimisel selline kiirus:

 • 0. - 3. päev: 3 seiklust päevas
 • 4. - 16. päev: 2 seiklust päevas
 • 15. - 63. päev: 1.5 seiklust päevas
 • 64 päev - 500 (serveri lõpp): 1 seiklus päevas

Kuna speed server on 3 korda kiirem,  tekivad seal ka seiklused 3 korda kiiremini:

 • 1/3 - 3/3 päeva: 3 seiklust iga 1/3 päeva kohta (8 tunni kohta)
 • 4/3 - 7/3 päeva: 2 seiklust iga 1/3 päeva kohta
 • 8/3 - 21/3 päevas: 1.2 seiklust iga 1/3 päeva kohta
 • 22/3 päev kuni serveri lõppi:0.6 seiklust iga 1/3 päeva kohta.

Päevade lugemine algab konto aktiveerimisest, mitte serveri algusest. Esimese 24 tunni jooksul on võimalik teha 6 seiklust. Seikluste jaotus päeva peale on juhuslik, seega on võimalik saada 9 seiklust esimese 30 tunni jooksul ning seejärel tuleb oodata 30 tundi 10. seikluse saamiseks.

Esemete tekkimise aeg

Tavaserveris

 • Tase1 esemed: kuni serveri 75. päevani
 • Tase 2 esemed: 75. - 165. serveri päevani
 • Tase 3 esemed: alates serveri 165. päevast

3x - speed serveris

 • Tase1 esemed: kuni serveri 25. päevani
 • Tase 2 esemed: 25. - 55. serveri päevani
 • Tase 3 esemed: alates serveri 55. päevast

2x-speed serveris tase 2 ja 3 esemed tekivad 2 korda kiiremini kui tavalise kiirusega serveris.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei