Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Esemed

Varustus

Tarbeesemed

Kõik esemed mõjuvad ainult väejuhile või väejuhiga kaasas olevatele sõduritele. Esemed ei mõju sõduritele kui nendega koos ei ole väejuhti (see tähendab seda, et sõdurid peavad olema pärit samast külast kust väejuhtki).


Varustus

Parema käe esemed

Roomlane

Leegionär

Leegionäri mõõk

Leegionäri lühike mõõk

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale leegionärile

Leegionäri mõõk

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale leegionärile

Leegionäri pikk mõõk

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale leegionärile

Praetoorian

Praetooriani mõõk

Praetooriani lühike mõõk

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale praetoorianile

Praetooriani mõõk

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale praetoorianile

Praetooriani pikk mõõk

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale praetoorianile

Impeerian

Impeeriani mõõk

Impeeriani lühike mõõk

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale impeerianile

Impeeriani mõõk

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale impeerianile

Impeeriani pikk mõõk

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale impeerianile

Imperaatori ratsanik

Imperaatori ratsaniku mõõk

Imperaatori ratsaniku lühike mõõk

+500 tugevuse punkti väejuhile
+9 rünnaku- ja  +9 kaitsepunkti igale imperaatori ratsanikule

Imperaatori ratsaniku mõõk

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+12 rünnaku- ja  +12 kaitsepunkti igale imperaatori ratsanikule

Imperaatori ratsaniku pikk mõõk

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+15 rünnaku- ja  +15 kaitsepunkti igale imperaatori ratsanikule

Caesari ratsanik

Caesari ratsaniku oda

Caesari ratsaniku kerge oda

+500 tugevuse punkti väejuhile
+12 rünnaku- ja  +12 kaitsepunkti igale Caesari ratsanikule

Caesari ratsaniku oda

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+16 rünnaku- ja  +16 kaitsepunkti igale Caesari ratsanikule

Caesari ratsaniku raske oda

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+20 rünnaku- ja  +20 kaitsepunkti igale Caesari ratsanikule

Kelt

Faalanks

Faalanksi odad

Faalanksi lühike oda

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale faalanksile

Faalanksi oda

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale faalanksile

Faalanksi piik

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale faalanksile

Mõõgamees

Mõõgamehe mõõk

Mõõgamehe lühike mõõk

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale mõõgamehele

Mõõgamehe mõõk

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale mõõgamehele

Mõõgamehe pikk mõõk

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale mõõgamehele

Theutaatese pikne

Theutaatese pikse vibu

Theutaatese pikse väike vibu

+500 tugevuse punkti väejuhile
+6 rünnaku- ja  +6 kaitsepunkti igale Theutaatese piksele

Theutaatese pikse vibu

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+8 rünnaku- ja  +8 kaitsepunkti igale Theutaatese piksele

Theutaatese pikse pikk vibu

+1500 tugevuse punkti äejuhile
+10 rünnaku- ja  +10 kaitsepunkti igale Theutaatese piksele

Druiid-ratsanik

Druiid-ratsaniku kaigas

Druiid-ratsaniku kaigas

+500 tugevuse punkti väejuhile
+6 rünnaku- ja  +6 kaitsepunkti igale druiid-ratsanikule

Druiid-ratsaniku kepp

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+8 rünnaku- ja  +8 kaitsepunkti igale druiid-ratsanikule

Druiid-ratsaniku sau

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+10 rünnaku- ja  +10 kaitsepunkti igale druiid-ratsanikule

Aeduaan

Aeduaani oda

Aeduaani kerge oda

+500 tugevuse punkti väejuhile
+9 rünnaku- ja  +9 kaitsepunkti igale aeduaanile

Aeduaani oda

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+12 rünnaku- ja  +12 kaitsepunkti igale aeduaanile

Aeduaani raske oda

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+15 rünnaku- ja  +15 kaitsepunkti igale aeduaanile

Teutoon

Nuiamees

Nuiamehe nui

Teutooni nui

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale nuiamehele

Teutooni sõjanui

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale nuiamehele

Teutooni hommikutäht

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale nuiamehele

Odamees

Odamehe oda

Teutooni viskeoda

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale odamehele

Teutooni oda

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale odamehele

Teutooni piik

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale odamehele

Kirvemees

Kirvemehe kirves

Teutooni kirves

+500 tugevuse punkti väejuhile
+3 rünnaku- ja  +3 kaitsepunkti igale kirvemehele

Teutooni viskekirves

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+4 rünnaku- ja  +4 kaitsepunkti igale kirvemehele

Teutooni sõjakirves

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+5 rünnaku- ja  +5 kaitsepunkti igale kirvemehele

Paladiin

Paladiini haamer

Paladiini väike haamer

+500 tugevuse punkti väejuhile
+6 rünnaku- ja  +6 kaitsepunkti igale paladiinile

Paladiini haamer

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+8 rünnaku- ja  +8 kaitsepunkti igale paladiinile

Paladiini müristaja

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+10 rünnaku- ja  +10 kaitsepunkti igale paladiinile

Teutooni rüütel

Teutooni rüütli mõõk

Teutooni rüütli lühike mõõk

+500 tugevuse punkti väejuhile
+9 rünnaku- ja  +9 kaitsepunkti igale teutooni rüütlile

Teutooni rüütli mõõk

+1000 tugevuse punkti väejuhile
+12 rünnaku- ja  +12 kaitsepunkti igale teutooni rüütlile

Teutooni rüütli pikk mõõk

+1500 tugevuse punkti väejuhile
+15 rünnaku- ja  +15 kaitsepunkti igale teutooni rüütlile

Vasaku käe esemed

Kilbid

Kilbid

Väike kilp

+500 tugevuse punkti väejuhile

Kilp

+1000 tugevuse punkti väejuhile

Suur kilp

+1500 tugevuse punkti väejuhile

Natarite metsasarv

Natarite metsasarvMetsasarv mõjub ainult ründel, mitte kaitses natarite vastu!

Natarite väike metsasarv

+20% ründetugevust natarite vastu
(vaid siis, kui ründavatel üksustel on ka väejuht kaasas)

Natarite metsasarv

+25% ründetugevust natarite vastu
(vaid siis, kui ründavatel üksustel on ka väejuht kaasas)

Natarite suur metsasarv

+30% ründetugevust natarite vastu
(vaid siis, kui ründavatel üksustel on ka väejuht kaasas)

Kotid

KotidMÄRKUS: Neid esemeid saavad kasutada ka roomlased ja keldid.

Varga vöökott

10% rüüste boonust

Varga õlakott

15% rüüste boonust

Varga seljakott

20% rüüste boonust

Kaardid

Kaart

Väike kaart

30% kiirem tagasitulek väejuhil
ja temaga kaasas olevatel sõduritel

Kaart

40% kiirem tagasitulek väejuhil
ja temaga kaasas olevatel sõduritel

Suur kaart

50% kiirem tagasitulek väejuhil
ja temaga kaasas olevatel sõduritel

Vimplid

Vimplid

Väike vimpel

30% kiirem väeüksuste liikumine oma külade vahel

Vimpel

40% kiirem väeüksuste liikumine oma külade vahel

Suur vimpel

50% kiirem väeüksuste liikumine oma külade vahel

Lipud

Lipud

Väike lipp

15% kiiremad sõdurid liidukaaslaste vahel

Lipp

20% kiiremad sõdurid liidukaaslaste vahel

Suur lipp

25% kiiremad sõdurid liidukaaslaste vahel

Kiivrid

 

Teadmiste kiiver Teadmiste kiiver +15% rohkem kogemust
Valgustuse kiiver Valgustuse kiiver +20% rohkem kogemust
Tarkuse kiiver Tarkuse kiiver +25% rohkem kogemust

 

 

 

 

 

 

 

 

Taastumise kiiver Taastumise kiiver +10 EP/päevas
Tervise kiiver Tervise kiiver +15 EP/päevas
Tervenemise kiiver Tervenemise kiiver +20 EP/päevas

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladiaatori kiiver Gladiaatori kiiver +100 kultuuripunkti päevas tavaserveris
+50 kultuuripunkti päevas speed serveris
Tribuuni kiiver Tribuuni kiiver +400 kultuuripunkti päevas tavaserveris
+200 kultuuripunkti päevas speed serveris
Konsuli kiiver Konsuli kiiver +800 Kultuuripunkti päevas tavaserveris
+400 Kultuuripunkti päevas speed serveris

 

Ratsaniku kiiver Ratsaniku kiiver 10% kiirem treenimise aeg tallis
Ratsaväe kiiver Ratsaväe kiiver 15% kiirem treenimise aeg tallis
Raskeratsaväe kiiver Raskeratsaväe kiiver 20% kiirem treenimise aeg tallis
Palgasõduri kiiver Palgasõduri kiiver 10% kiirem treenimise aeg kasarmus
Sõdalase kiiver Sõdalase kiiver 15% kiirem treenimise aeg kasarmus
Vägilase kiiver Vägilase kiiver 20% kiirem treenimise aeg kasarmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitserüüd

 

Taastumise nahkrüü Taastumise nahkrüü +20 punkti päevas tervise taastumisele
Taastumise rõngassärk Taastumise rõngassärk +30 punkti päevas tervise taastumisele
Taastumise raudrüü Taastumise raudrüü +40 punkti päevas tervise taastumisele

 

Nahkrüü

Nahkrüü Kahjustused vähenevad 4 EP (elupunkti) võrra
+10 punkti tervise taastumisele
Rõngassärk Rõngassärk Kahjustused vähenevad 6 EP (elupunkti) võrra
+15 punkti tervise taastumisele
Raudrüü Raudrüü Kahjustused vähenevad 8 EP (elupunkti) võrra
+20 punkti tervise taastumisele

 

Luust rinnaplaatidega rüü Luust rinnaplaatidega rüü +500 tugevuse punkti väejuhile
Pronksist rinnaplaatidega rüü Pronksist rinnaplaatidega rüü +1000 tugevuse punkti väejuhile
Rauast rinnaplaatidega rüü Rauast rinnaplaatidega rüü +1500 tugevuse punkti väejuhile

 

Nahast turvis Nahast turvis Vähendab kahjustusi 3 EP (elupunkti) võrra.
+250 tugevuse punkti väejuhile
Pronksplaatidega turvis Pronksplaatidega turvis Vähendab kahjustusi 4 EP (elupunkti) võrra.
+500 tugevuse punkti väejuhile
Raudplaatidega turvis Raudplaatidega turvis Vähendab kahjustusi 5 EP (elupunkti) võrra.
+750 tugevuse punkti väejuhile

Jalatsid

 

Taastmise saapad Taastumise saapad +10 EP/päevas
Tervise saapad Tervise saapad +15 EP/päevas
Tervendavad saapad Tervendavad saapad +20 EP/päevas

 

Palgasõduri saapad Palgasõduri saapad +25% kiirem sõdurite liikumine kaugemale kui 20 ruutu
Sõdalase saapad Sõdalase saapad +50% kiirem sõdurite liikumine kaugemale kui 20 ruutu
Vägilase saapad Vägilase saapad +75% kiirem sõdurite liikumine kaugemale kui 20 ruutu


Väikesed kannused Väikesed kannused +3 ruutu tunnis tavakiirusega serveris
+6 ruutu tunnis speed serveris
Kannused Kannused +4 ruutu tunnis tavakiirusega serveris
+8 ruutu tunnis speed serveris
Kidadega kannused Kidadega kannused +5 ruutu tunnis tavakiirusega serveris
+10 ruutu tunnis speed serveris

Hobused  

HobuneMÄRKUS:

- Kiiruse boonus mõjutab ainult väejuhti, kui tal on hobune kasutusel.
- Keltide boonus: +5 ruutu tunnis tavakiirusega serveris (+10 ruutu tunnis speed serveris)

Ratsahobune

Tõstab väejuhi kiiruse 14 ruuduni tunnis tavakiirusega serveris
28 ruuduni tunnis speed serveris

Tõuhobune

Tõstab väejuhi kiiruse 17 ruuduni tunnis tavakiirusega serveris
34 ruuduni tunnis speed serveris

Lahinguratsu

Tõstab väejuhi kiiruse 20 ruuduni tunnis tavakiirusega serveris
40 ruuduni tunnis speed serveris

Tarbeesemed

Tervendav salv

 Tervendav salv
Väejuhi elupunktide (EP) kohene taastumine. Tervendamiseks kasutatava salvi kogus näitab, kui palju EP-sid taastatakse (maks.100%). Annab efekti, kui varustus on väejuhil kasutusel.

Neid esemeid saab koguda.
  

Kirjarull

Kirjarull
Saavutab efekti, kui asetada kotti ning annab teatud hulga kogemust. Annab efekti, kui varustus on väejuhil kasutusel.
Neid esemeid saab koguda.  

Veeämber

 Veeämber
Veeämbriga saab väejuhti koheselt ja tasuta ellu äratada. Peale kasutamist ämber kaob ning iga kord tuleb elustamiseks kasutada uut veeämbrit. Veeämbrit ei saa kasutada kui väejuht on elus.
 

Seaduse tahvlike

 Seaduse tahvlike
Iga tahvlike tõstab väejuhi kodukülas lojaalsust 1% võrra (võimalik kuni 125%). Saavutab efekti, kui varustus väejuhi kotti asetada. 
Neid esemeid saab koguda
Seaduse tahvlikesi saab kasutada ainult siis kui lojaalsus enne kasutamist oli 100%.

Tarkuseraamat

 Tarkuseraamat
Nullib kõik väejuhi atribuudid, siis saab need uuesti seadistada.
 

Kunstiteos

 Kunstiteos
Kui see anda oma külaelanikele, hakkavad nad oma pidustusi pidama ja seetõttu ei pea ehitama Raekoda ega sealsete pidustuste korraldamisega aega kulutama. 
Neid esemeid saab koguda.
 

 Plaaster

 Plaaster
Plaastrid taastavad koheselt lahingus hukkunud sõdurid, kui plaastrid on lahingu hetkel väejuhiga kaasas. Maksimaalselt suudavad plaastrid taastada 25% kaotustest.
Kaasasolevate plaastrite hulk näitab ära kui palju sõdureid saab taastada. Taastamine kestab niikaua, kuni sõdurid naasevad lahingupaigast, kuid mitte vähem kui 24 tundi.
Neid esemeid saab koguda.
MÄRKUS: Pisut lahtiseletatuna: Näiteks on vaja 50 plaastrit, et tervendada 200 sõdurist 25%.
Kui plaastreid on vähem kui sõdureid, siis tervendatakse igast väeliigist sama %-line kogus sõdureid. Kui siiski jäävad mõned plaastrid alles, siis tervendamine toimub vasakult paremale (ülevalt alla) ehk numbrites näeks toiming välja selline:
Kui rünnatakse 100 nuiamehe ja 100 kirvemehega ning kaotused on 60 sõdurit mõlemal väeliigil (60+60), siis tervendatakse kokku 30 sõdurit (15 sõdurit mõlemal). Juhul, kui sul on 20 plaastrit, siis mõlemast väeliigist tervendatakse 10 sõdurit. Samamoodi on ka 21 plaastriga - tervendatakse 11 nuiameest ja 10 kirvemeest.
Kui saata väejuht (kotis 20 plaastrit) rünnakule koos 100 mõõgamehe ja 100 theutaatese piksega ning kaotused on 40 mõõgameest ja 20 pikset, siis tervendatakse 10 mõõgameest (25% mõõgameeste kaotusest) ja 5 theutaatese pikset (25% theutaatese piksete kaotusest). Peale seda jääb tõenäoliselt alles veel 5 plaastrit.
  

Haavaside

 Haavaside
Haavaside taastab koheselt lahingus hukkunud sõdurid, juhul kui need on lahingu hetkel väejuhil kaasas.
Haavasidemed suudavad tervendada maksimaalselt 33% kaotustest.
Kaasasolevate haavasidemete hulk näitab ära taastatavate sõdurite hulga. Taastamine kestab niikaua, kuni sõdurite naasevad lahingupaigast, kuid mitte vähem, kui 24 tundi.
Neid esemeid saab koguda.
MÄRKUS: Pisut lahtiseletatuna: Näiteks on vaja 99 haavasidet, et tervendada 300 sõdurist 33%.
Kui haavasidemeid on vähem kui sõdureid, siis tervendatakse igast väeliigist sama %-line kogus sõdureid. Kui siiski jäävad mõned haavasidemed alles, siis tervendamine toimub vasakult paremale (ülevalt alla) ehk numbrites näeks toiming välja selline:
Kui rünnatakse 100 nuiamehe ja 100 kirvemehega ning kaotused on 60 sõdurit mõlemal väeliigil (60+60), siis tervendatakse kokku 40 sõdurit (20 sõdurit mõlemal). Juhul, kui sul on 20 haavasidet, siis mõlemast väeliigist tervendatakse 10 sõdurit. Samamoodi on ka 21 haavasidemega - tervendatakse 11 nuiameest ja 10 kirvemeest.
Kui saata väejuht (kotis 40 plaastrit) rünnakule koos 100 mõõgamehe ja 100 theutaatese piksega ning kaotused on 60 mõõgameest ja 30 theutaatese pikset, siis tervendatakse 20 mõõgameest (33% mõõgameeste kaotusest) ja 10 theutaatese pikset (33% theutaatese piksete kaotusest). Peale seda jääb tõenäoliselt alles veel 10 haavasidet.
 

Puur

 Puur
Oaasidest leiduvaid loomi saab puuridega tuua kodukülla, kus nad aitavad rünnakute korral küla kaitsta. Loomade püüdmise ajal võitlust ei toimu.
Neid esemeid saab koguda

Mõned vastused küsimustele, mis võivad tekkida seoses puuridega:
Kas puuridega loomade püüdmine toimib teiste mängijate külade peal nagu ka okupeerimata oaasides?
- Ei, sest mängija külas olevad loomad on nö "abiväena" ja neid kinni püüda ei saa.
Kuidas puure kasutada?
- Lihtsalt aseta puur(id) väejuhile kotti ja saada ta oaasi ründama. 
Kas mu väejuht, kui tal on puur(id) kaasas, võitleb ka rünnatavas oaasis loomadega (kui neid seal on)?
- Ei. Võitlust ei toimu seni, kuni väejuhil on puurid varustusena kaasa pandud. 
Kui ma vabastan oma külast loomad, kas ma saan puurid tagasi?
- Ei.
Kas mu püütud loomad tarbivad ka minu vilja?
- Ei, neid ei ole vaja toita.
Millised loomad satuvad puuridesse?
- Püüdmist alustatakse vasakult paremale (ülevalt alla) ja igasühest neist püütakse kinni 1 elukas. Kui vasakult paremale (ülevalt alla) lugedes enam loomi ei ole, siis algab lugemine taaskord vasakult (ülevalt). See toimub niikaua, kuni kõik puurid on kasutatud või loomad oaasist otsas.
  Näide:
  Sul on 14 puuri ning rünnatavas oaasis 2 rotti, 6 ämblikku, 3 metssiga ja 30 elevanti.
  Rünnaku tulemusel püütakse loomad kinni järgmiselt:
    1. kontrollil: 1 rott, 1 ämblik, 1 metssiga, 1 elevant.
    2. kontrollil: 1 rott, 1 ämblik, 1 metssiga, 1 elevant.
    3. kontrollil: 1 ämblik, 1 metssiga, 1 elevant (rotte rohkem ei ole).
    4. kontrollil: 1 ämblik, 1 elevant (metssigu rohkem ei ole).
    5. kontrollil: 1 ämblik (14 puuri on kasutatud, ründe lõpp).
  Kinni püütud elukaid kokku: 2 rotti, 5 ämblikku, 3 metssiga ja 4 elevanti.

E-maili meile

Kui te soovite lisainfot siis lisage oma info allolevasse kasti ning saatke meile. Meeskond võtab teiega ühendust esimesel võimalusel.
Tavaliselt saate kirjale vastuse järgneva 24 tunni jooksul. Palun mitte sisestada sama küsimust korduvalt, sest see kurnab Toe tööd ja pikeneb vastuse aeg. Täname!


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei