Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Taaselustamise ajad ja maksumused

Väejuhi taaselustamise ajad ja maksumused

  Taaselustamise maksumus
Taaselustamise aeg tundides
Tase Roomlased Teutoonid Keldid tava- server speed server
  Lumber Clay Iron Crop Lumber Clay Iron Crop Lumber Clay Iron Crop Research time Research time
1 270 240 380 160 380 270 240 160 240 380 270 160 2 1
2 420 370 590 240 290 420 370 240 370 590 420 240 3 1.5
3 590 520 810 340 810 590 520 340 520 810 590 340 4 2
4 750 650 1050 450 1050 750 650 450 650 1050 750 450 5 2.5
5 950 850 1300 550 1300 950 850 550 850 1300 950 550 6 3
6 1100 1000 1600 700 1600 1100 1000 700 1000 1600 1100 700 7 3.5
7 1300 1200 1900 800 1900 1300 1200 800 1200 1900 1300 800 8 4
8 1600 1400 2200 900 2200 1600 1400 900 1400 2200 1600 900 9 4.5
9 1800 1600 2500 1000 2500 1800 1600 1000 1600 2500 1800 1000 10 5
10 2000 1800 2800 1200 2800 2000 1800 1200 1800 2800 2000 1200 11 5.5
11 2300 2000 3200 1300 3200 2300 2000 1300 2000 3200 2300 1300 12 6
12 2500 2200 3500 1500 3500 2500 2200 1500 2200 3500 2500 1500 13 6.5
13 2800 2500 3900 1600 3900 2800 2500 1600 2500 3900 2800 1600 14 7
14 3100 2700 4300 1800 4300 3100 2700 1800 2700 4300 3100 1800 15 7.5
15 3400 3000 4700 2000 4700 3400 3000 2000 3000 4700 3400 2000 16 8
16 3700 3300 5100 2100 5100 3700 3300 2100 3300 5100 3700 2100 17 8.5
17 4000 3500 5500 2300 5500 4000 3500 2300 3500 5500 4000 2300 18 9
18 4300 3800 6000 2500 6000 4300 3800 2500 3800 6000 4300 2500 19 9.5
19 4700 4100 6500 2700 6500 4700 4100 2700 4100 6500 4700 2700 20 10
20 5000 4400 6900 2900 6900 5000 4400 2900 4400 6900 5000 2900 21 10.5

Väejuhi elustamise aja leidmise valem:
elustamise aeg / tunnis =miinimum[(väejuhi tase +1) /24] / täisarv arvust(serveri kiirus/3 +1)


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei