Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Üldine

Mängu alguses tuleks majandusele põhi alla panna. Selleks kliki ülamenüüs vasakult esimesele ringikujulisele ikoonile (ressursid) ja vali 18 ressursivälja (puit, savi, raud või vili) seast üks ning kliki peale seda lingil "Arenda 1. tasemele".

Hiljem avanevad võimalused ehitada lisaehitisi. Neid näeb, kui klikkida küla keskuses tühjale ehitusplatsile.

Ressursid (küla ülevaade)

Ressursid (puit, savi, raud ja vili) on küla põhialuseks, sest neid läheb praktiliselt vaja kõigeks.

Küla ülevaates näeb varude välju, mida on igas külas 18. Esimeses külas on alati 4 puuraiduri välja, 4 savikarjääri, 4 rauakaevandust ja 6 viljapõldu, kuid ümberkaudsetel aladel võib see suhe olla erinev.

Mängu alguses on ressursside väljad arendamata (tasemed 0/10 tavalistes külades). 0. tasemega ressursiväljade tootlikkus on vaid 2 ühikut varusid tunni kohta. Kui lattu tekib piisav kogus varusid, siis saab oma ressursivälju arendada, kui nende peale klikata. Nähtavale ilmub umbes midagi sellist:

Varude kulu arendamiseks 1. tasemele:

Selle all on link, millega saab anda oma ehitajatele korralduse väljade arendamiseks.

Selle ehituse saab ka katkestada/tühistada, kui klikkida ikoonil  küla üldvaate või keskuse vaate lehel, kuid sellega raiskate vaid oma varusid, sest tühistamise korral ei tagastata kõiki ehitamiseks kulunud varusid!

Hooned (külakeskus)

Külakeskuses näeb teatud arvu ehitusplatse. Igaühele neist saab ehitada ühe hoone. Tavaliselt saab nendele platsidele ehitada ükskõik millist hoonet, kui siinkohal on 2 eripära; Kogunemispunkt ja küla ümbritsev kaitserajatis, neid saab ehitada vaid kindlatesse kohtadesse.

Igat hoonet saab ehitada külas ehitada vaid ühe, kuid peidikuid, ladusid ja viljaaitasid saab ehitada rohkem, kui vähemalt üks neist on arendatud viimasele tasemele.
Kui üks peidik on 10. tasemel, siis saab ehitada lisapeidikuid.
Kui üks ladu on 20. tasemel, siis saab lisaks ladusid juurde ehitada ning sama kehtib ka viljaaida puhul.

Hooned on eriotstarbelised: need on infrastruktuursed (tsiviil), ressursipõhised (majandus) ja militaarsed (sõjaline). Lisaks peab olema täidetud teatud tingimused enne, kui saate ehitada mõnda uut hoonet. Ehitistepuult leiab infot, mida mingi hoone ehitamiseks on vaja.

Ole tähelepanelik ikooniga , sest kui valmimisjärgus oleva hoone ehitamine katkestada, siis kõiki varusid tagasi ei saa!
Täpsema info varude tagastamise kohta leiab lehelt "Tegevuste katkestamine".

Ehitiste puu

Täielik ja selge skeem kõigi hoonete kohta on toodud allpool. Suuremalt vaatamiseks klikake sellel skeemil.
Nt
turu ehitamiseks on vaja 1.tasemega ladu ja viljaaita!

Ehitised

Hooned ja ressursiväljad on mängu kaks kõige olulisemat aspekti. Nad annavad võimaluse sõdurite treenimiseks, ressursside tootmiseks ja ladustamiseks ning mõne liiduga liitumiseks.

Ressursiväljad
Nagu juba mainitud, saab ressursiväljade ülevaatele kui klikata ülamenüüs vasakult esimesele ringikujulisele ikoonile. Seal näeb varude tootlikkust ühes tunnis, sõdureid (kui on) ja 4 tüüpi ressursivälju:

Ressursi tüüp Välimus Märkused
Puit Puit Teutoonidel kulub sõdurite treenimiseks ja residentsi arendamiseks palju puitu.
Savi Savi Keldid kulutavad kõige enam savi sõdurite treenimiseks ning ka küla arendamiseks.
Raud Raud Rauda vajavad kõige rohkem roomlased sõdurite treenimisel, kuna nende varustus on kõige kõvem ning oma osa võtab ka  kivimüür. Kõige selle pärast ongi neil pidevalt raua puudus.
Vili Vili Selle ressursiga on koguaeg kitsas, kuna ressursiväljade arendamised, võrreldes teiste hoonetega, kasutavad üsna palju vilja tarbimisest ise ära. Olgugi, et viljapõlde on 6, ei ole vilja kunagi piisavalt. Vilja tootlikkus kahaneb igakord, kui arendada mõnda ressursivälja/hoonet või treenida sõdureid.

Ressursivälja arendamiseks tuleb klikkida vastaval pildid ja siis klikkida lingil "Arenda ... tasemele". Kui seda linki näha ei ole, siis on tõenäoliselt seal vastav kirje infoga, mis võib selle põhjuseks olla.

Püüa ressursside tootmine hoida enam-vähem võrdsena ja viljatootmine sellest vähemalt 50%.
Näiteks:
Puit: 100/tunnis
Savi: 100/tunnis
Raud: 100/tunnis
Vili: 50/tunnis
See on nö üldine reegel, aga oma ressursside tootmist reguleerib ju siiski  ise nii, kuidas vajadus tekib.

Hooned

Hoonete ehitamine annab Travianis võimaluse teha kõike peale ressursside tootmise, sest viimaste eest hoolitsevad ressursiväljad. Hoone ehitamiseks tuleb lihtsalt klikkida tühjale ehitusplatsile külakeskuse lehel,  siis avaneb lehekülg saadaval olevate hoonetega. Külakeskuse lehele saab, kui ülamenüüs vasakult teisele ringikujulisele ikoonile klikkida. Mõnede hoonete ehitamiseks on vaja lisatingimusena enne ehitada teised hooned. Ehitistepuult leiab infot, mida mingi hoone ehitamiseks on vaja. Tähtsaimad ehitised on ära toodud allpool.

Hoiustamine - viljaait ja ladu

Viljaaidas ja laos saab hoiustada ressursse ning neid hiljem kasutada. Laos saab hoiustada puitu, savi ja rauda ning viljaaidas on ruumi vaid viljale. Hilisemas mängus on need 2 ehitist suure tähtsusega. Viljaaita ja ladu on näiteks vaja ka turu ehitamiseks.

Peamaja
Peamaja (PM) on Travianis kõige tähtsam hoone, sest enamus ehitiste ehitamine nõuab mingit kindlat peamaja taset ning lisaks selle kiirendab peamaja arendamine  ka teiste hoonete/varuväljade ehitamise/arendamise protsessi. Peamaja 10. tasemest alates saab ka mittevajalikke ehitisis lammutama hakata.

Sõjalised ehitised - sepikoda, kasarmud, tall, töökoda, kindlus, kogunemispunkt, staadion, kivimüür, puitaed ja muldvall
Sõjalised ehitised annab võimaluse treenida, arendada sõjaväge ja neid missioonidele saata. Sõjaväe jaoks olulisemad ehitised on kogunemispunkt ja kasarmud. Täpsema info leiab lehelt "Sõjalised ehitised" üldine. Allpool on loetletud teised tähtsamad sõjalised ehitised.

  • Kaitserajatised: Kivimüür, puitaed ja muldvall kaitsevad külasid ründajate eest, andes kaitseboonust vastavalt 3, 2,5 või 2% iga taseme kohta. Iga kaitserajatise tase suurendab küla baaskaitseväärtust 6,8 või 10 punkti võrra.
  • Arendused: Sepikojas saab arendada sõdurite varustust, andes neile paremad kaitse- ja ründeväärtused.
  • Väljaarendamised: Akadeemias saab välja arendada uusi üksusi, kui on olemas vajalikud hooned ja nende tasemed.
  • Treenimine: Kasarmutes, tallis ja töökojas saab treenida sõdureid, kellega minna rünnakutele või kasutada küla(de) kaitseks.
  • Kindlus ja oaasid: Nagu kaardilt näha võib, leidub seal mitmeid hõivamata oaase, kus elutsevad looduse elukad (kuigi alati ei pruugi neid seal olla). Neid oaase saab okupeerida oma väejuhiga ning sellega veelgi suurendada oma küla ressursside sissetulekut.
  • Kiirus: Kui alustad rünnakuid pikema vahemaa taha, siis paned kindlasti tähele, et enamus üksuste ründekiirusest jääb vajaka. Kui tekib võimalus ehitada omale staadion, siis sõdurite marssimisaeg kaugemale kui 20 ruutu on lühem.

Teisejärgulised tööstusharud - saekaater, tellisetehas, rauatöökoda, veski ja pagar
Teisejärgulised tööstusharud on ehitised, mis annavad ressursside tootmiseks lisaboonust teatud liiki valdkonnas. Iga ressursil on oma teisejärguline tööstusharu, kuid vilja tootmisel isegi  2.

  • Puit: saekaatris valmib kvaliteetne saematerjal. Saekaatri taset tõstes tõuseb puidu tootlikkus kuni 25%. Selleks on vaja 10. tasemega puuraidurit.
  • Savi: tellisetehases valmistatakse savist kvaliteetseid telliseid. Tellisetehase arendamine tõstab tootmismahtu kuni 25%. Selleks on vaja 10. tasemega savikarjääri.
  • Raud: rauatöökojas sulatatakse rauakaevandustest saadav rauamaak rauaks. Rauatöökoja arendamine tõstab tootmist kuni 25%. Selleks on vaja 10. tasemega rauakaevandust.
  • Vili: veskis jahvatatakse viljaterad jahuks. Tasemete arendamisega on võimalik viljatootmist suurendada kuni 25%. Veski ehitamiseks on vaja 5. tasemega viljapõldu. Kui veski on 5. tasemel ja vähemalt üks viljapõld 10. tasemega, siis saab ehitada juba pagari, mille arendamine annab veel boonust kuni 25%.

Laienemine - palee ja residents
Nii nagu esimene küla järjest rohkem  areneb ja suureneb, seda enam tekib vajadus asutada uusi külasid. Uusi külasid saab asutada, kui treenida asunikke. Asunikke saab teha, kui on olemas vaba koht uue küla jaoks, mis tekib palee 10., 15. või 20. tasemel või residentsi 10. või 20. tasemel.

Kauplemine - turg ja kaubanduskoda
Kui olla aktiivne mängija, siis tekib tihti varude osas ebavõrdsus. Selle lahendamiseks on võimalus teiste mängijatega kaupu vahetada turu kaudu. Mängu hilisemal perioodil on vaja varusid juba suuremates kogustes transportida ning selleks annab võimaluse kaubanduskoja ehitamine.

Ehitiste ID-d

Ehitiste-ID-d (gids)
gid Ehitis   gid Ehitis   gid Ehitis
1 Puuraidur   16 Kogunemispunkt   30 Suur Tall
2 Savikarjäär   17 Turg   31 Kivimüür
3 Rauakaevandus   18 Saatkond   32 Muldvall
4 Viljapõld   19 Kasarmud   33 Puitaed
5 Saekaater   20 Tall   34 Kivitöökoda
6 Tellisetehas   21 Töökoda   35 Pruulikoda
7 Rauatöökoda   22 Akadeemia   36 Püünisemeister
8 Veski   23 Peidik   37 Kindlus
9 Pagar   24 Raekoda   38 Suur Ladu
10 Ladu   25 Residents   39 Suur Viljaait
11 Viljaait   26 Palee   40 Maailma Ime
13 Sepikoda   27 Varakamber   41 Hobuste joogikoht
14 Staadion   28 Kaubanduskoda      
15 Peamaja   29 Suured Kasarmud      

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei