Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Ressursid - Üldine

Väljad

Väljasid näeb, kui klikkida ülamenüüs vasakult esimesele ümmargusele ikoonile (küla üldvaade). Avaneval lehel on näha ka varude tootlikust tunnis, sõjaväge (kui on olemas) ja nelja tüüpi ressursiväljasid:

Varu tüüp Kujundus Märkused
Puit g1 Teutoonide sõdurite treenimiseks läheb vaja palju puitu. Residentsi arendamiseks kulub samuti palju puitu.
Savi g2 Savi on üks peamisi ressursse keltidel, kellel on nö savikulutavad sõdurid. Küla aktiivseks arendamiseks on samuti palju savi vaja.
Raud g3 Roomlastel kulub palju rauda sõdurite raudrüüdele ja linnamüüri ehitusele ning seetõttu on roomlastel alati rauapuudus.
Vili g4 Neljast ressursist tekitab vili kõige rohkem peavalu. Hoonete ehitamiseks kulub seda tunduvalt vähem, kuid ikkagi on viljapõlde 6, aga mitte 4. See sellepärast, et iga hoone/ressursivälja arendamise või sõdurite treenimisega väheneb ka viljatoodang.

Varuvälja arendamiseks kliki vastaval ressursivälja pildid ja siis kliki lingil "Ehita tasemele X" (X tähistab järgmise taseme väärtust). Kui see link ei ole aktiivne, siis kindlasti on sealsamas näha ka tekst selle põhjuse kohta.

Püüa ressursside tootmine hoida enam-vähem võrdsena ja viljatootmine sellest vähemalt 50%.
Näiteks:
Puit: 100/tunnis
Savi: 100/tunnis
Raud: 100/tunnis
Vili: 50/tunnis
See on nö üldine reegel, aga oma ressursside tootmist reguleerid ju siiski sa ise nii, kuidas vajadus tekib.

Hoiustamine - - Viljaait ja ladu
Viljaaidas ja laos saab hoiustada ressursse ning neid hiljem kasutada. Laos saab hoiustada puitu, savi ja rauda ning viljaaidas on ruumi vaid viljale. Hilisemas mängus on need 2 ehitist suure tähtsusega. Viljaaita ja ladu on näiteks vaja ka turu ehitamiseks. Mängu lõppfaasis on Maailma Ime ehitajatel võimalus ka suurt viljaaita ja suurt ladu ehitada.

Teisejärgulised tootmishooned - - Saekaater, tellisetehas, rauatöökoda, veski ja pagar
Need on ehitised, mis annavad ressursside tootmiseks lisaboonust teatud liiki valdkonnas. Iga ressursil on oma tootmishoone, kuid viljal on neid isegi  2.

  • Puit: saekaatris valmib kvaliteetne saematerjal. Saekaatri taset tõstes tõuseb puidu tootlikkus kuni 25%. Vaja on 10. tasemega puuraidurit.
  • Savi: tellisetehases valmistatakse savist kvaliteetseid telliseid. Tellisetehase arendamine tõstab tootmismahtu kuni 25%. Vaja on 10. tasemega savikarjääri.
  • Raud: rauatöökojas sulatatakse rauakaevandustest saadav rauamaak rauaks. Rauatöökoja arendamine tõstab tootmist kuni 25%. Vaja on 10. tasemega rauakaevandust.
  • Vili: veskis jahvatatakse viljaterad jahuks. Tasemete arendamisega on võimalik viljatootmist suurendada kuni 25%. Veski ehitamiseks on vaja 5. tasemega viljapõldu. Kui veski on 5. tasemel ja vähemalt üks viljapõld 10. tasemega, siis saad ehitada juba pagari, mille arendamine annab veel boonust kuni 25%.

Mahukas hoiustamine - - Suur viljaait ja suur ladu
Mängu jooksul tekib vajadus suuremates kogustes ressursside järele, mida saab vaid ladustada suurtes viljaaitades ja suurtes ladudes. Selleks on vaja vabu ehitusplatse ja kindlat artefakti, mis lubab neid ehitada. Suurt viljaaita ja suurt ladu on vaja ka Maailma Ime külades, kuid seal ehitamiseks ei ole artefakti vaja.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei