Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Militaar - Üldine

Sõjalised ehitised on need hooned, mis on mingil moel seotud sõjaliste üksustega. Neid on üllataval kombel päris palju ning siin lehel on need loetletud ja liigitatud.

Treenimine - - kasarmud, tall ja töökoda
Et oleks sõdureid, tuleb nad treenida. Nii nagu olemas on erinevaid sõdurite liike, on ka erinavaid hooneid nende treenimiseks.

Täiendav treenimine - suured kasarmud ja suur tall
Kui ressursside sissetulek ei sea enam sõdurite treenimisele piire ja kui treenimiseks kuluv aeg hakkab pidurdama sõdurite arvu kasvamist, siis on õige aeg hakata mõtlema suurte kasarmute või suurte tallide ehitamise peale. Oma olemuselt on need nagu tavalised kasarmud ja tallid, kuid nendes on sõdurite treenimine 3 korda kallim. See tundub küll liiga kallis olevat, kuid nii saab sõdureid treenida 2 korda kiiremini ning see võimalus on just ründearmeed treenivatele mängijatele väga kasulik.

Kaitseehitised - - püünisemeister, kivimüür, muldvall ja puitaed
Ükskõik kui agressiivne ollaks, ennast on ikka vaja kaitsta. Igal rahvusel on oma kaitserajatised, mis on erineva tugevusega ja pakuvad seetõttu ka erineval tasemel kaitset. Küla ümbritsev kaitserajatis annab sõduritele kaitseboonust protsentuaalselt: nt roomlaste 20. tasemega kivimüür kuni 80%. Lisaks suureneb küla baaskaitseväärtus, nt roomlase 20. tasemega kivimüür annab 200 punkti.

  • Roomlased: kivimüür, kõrge kaitseboonus, kerge hävitada
  • Teutoonid: muldvall, madal kaitseboonus, aga peaaegu võimatu hävitada
  • Keldid: puitaed, keskmine kaitseboonus, keskmise tugevusega 

Oma suhteliselt kehvale puitaiale on keltidel selle nõrkuse toetuseks püünisemeister, kes suudab kokku valmistada 400 püünist. Kui vaenlane ründab küla, siis jalutavad sõdurid otse lõksudesse ning jäävad sinna vangi.

Arendamine - - akadeemia ja sepikoda
Akadeemias tuleb uued ja paremad üksused enne treenimist välja arendada. Kui mõningane sõjavägi on juba olemas, siis võiks neid sepikojas tugevamaks muuta. Sepikojas arendamine tõstab sõdurite kaitsevõimet ja ründetugevust.

Spetsiaalehitised - - kindlus ja kogunemispunkt
Kogunemispunkti on vajalik peaaegu kõikide sõhaliste ehitiste jaoks. Kogunemispunkti saab ehitada ainult selleks ettenähtud kumera kujuga kohas peamaja lähedal. Kindluse olemasolu korral saab väejuhiga hõivata oaase.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei