Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Plus konto maksumus

Plus konto

Võimalus on osta omale Plus konto 7-ks päevaks, mis maksab Gold10 (10 kulda) tavaserveris ja 3-ks päevaks Gold10 (10 kulda) speed-serveris. Kui sul on plus konto aktiveeritud, siis saad kasutada plusfunktsiooni võimalusi tasuta ja piiranguteta.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei