Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Sõdurid - Kaardiväelane

Kaardiväelane

GuardsmanTingimused väljaarendamiseks: ?
Tingimused treenimiseks: ?

Kaardiväelane on armastatud oma rahva hulgas ja kardetud vaenlaste poolt. Kuigi nad võitlevad organiseerimatult, on nad ühed väärtuslikumad üksuslased Natarite armees. Väga hästi treenitud võitlejad, kes enamasti ei anna vaenlasele põhjust võtmiseks. Oma raskerelvastuse tõttu on nad tugevad ja usaldusväärsed ka kaitses.

  Puit Savi Raud Vili Vilja tarbimine Arendamise/treenimise aeg
Väljaarendamine ? ? ? ? ? ?
Treenimine ? ? ? ? ? ?
Võitlustugevus Rünne Kaitse jalaväe vastu Kaitse ratsaväe vastu
  100  90  75
Liikumiskiirus ?
Kandevõime ?

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei