Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Puuraidur

Puuraidur

Eeltingimused: -

Puuraidur langetab puid. Mida rohkem puuraiduri taset arendada, seda rohkem puitu tema abiga saab.

Pealinnas saab puuraidureid arendada lõpmatult.Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehitise maksumus, kultuuripunktid ja tunnitoodangu määrad) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiad, kui klikid siin.

Puuraiduri maksumus alates tasemest 11
Tase Lumber Clay Iron Crop Consumption Construction time KP Tootmine
11 6750 16870 8435
10125 2 18:01:40 7 280
12 11270 28175 14090
16905 2 28:54:10 9 375
13 18820 47055 23525
28230 2 46:18:00 11 495
14 31430 78580 39290
47150 2 74:08:00 13 635
15 52490 131230 65615
78740 2 118:40:10 15 800
16 87660 219155 109575
131490 3 189:55:30 18 1000
17 146395 365985 182995
219590 3 303:56:10 22 1300
18 244480 611195 305600
366715 3 486:21:20 27 1600
19 408280 1020695 510350
612420 3 778:13:20 32 2000
20
681825 1704565 852280
1022740 3 1245:12:50 38 2450

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei