Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Rauatöökoda

Rauatöökoda

Eeltingimused: rauakaevandus tase 10, peamaja tase 5

Siin sulatatakse rauda. Sõltuvalt rauatöökoja tasemest, on võimalik raua tootmismahtu suurendada kuni 25%.

Protsent, mis lisatakse tootmisele, sõltub rauakaevanduste baastoodangust ehk siis toodangust, mida rauakaevandused toodavad ilma muude boonusteta.

Tasemetest sõltuvad ülevaated (nt ehitise maksumus, kultuuripunktid ja kogu rauatoodangu juurdekasvu) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei