Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Savikarjäär

Tellisetehas

Eeltingimused: savikarjäär tase 10, peamaja tase 5

Tehases valmistatakse savist kvaliteetseid telliseid. Arendamine tõstab tootmismahtu kuni 25 protsenti.

Protsent, mis lisatakse tootmisele, sõltub savikarjääride baastoodangust ehk siis toodangust, mida savikarjäärid toodavad ilma muude boonusteta.

 

Tasemetest sõltuvad ülevaated (nt ehituskulud, kultuuripunktid ja kogu savitoodangu juurdekasvu) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei