Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Staadion

Tournament Square

Eeltingimused: kogunemispunkt tase 15

Saadionil saavad sõdurid treenida oma vastupidavust. Mida kõrgemal tasemel staadion on, seda kiiremini sõdurid liiguvad pikemate vahemaade taha (alates 20 ruudust).
Kauguste puhul, mis jäävad alla 20 ruudu, staadioni arendamine sõdurite kiirust ei mõjuta.

Mõjub ainult selle küla sõduritele, millises on staadion ehitatud.

Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehituskulud, kultuuripunktid ja sõdurite kiirused) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei