Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Sõdurid - Sõdurite treenimine ja kasutamine

Indeks

Erinevate sõjaväeüksuste treenimine

Sõdurite kasutamine

 

Erinevate sõdurite treenimine 

See leht näitab, kuidas ja kus treenida või ehitada erinevaid sõdureid ning kuidas neid kasutada.

Põhiüksused  

Sõjaväeüksuste treenimiseks/tegemiseks on vajalik kogunemispunkti ja kasarmute olemasolu.

Kui kasarmud on olemas, siis saab seal treenida põhiüksusi.

Põhiüksused
 
Legionnaire Leegionär Roomlaste sõdurid
Clubswinger Nuiamees Teutoonide sõdurid
Phalanx Faalanks Keltide sõdurid

Teised üksused - kuidas neid arendada  

Teiste üksuste treenimiseks on vajalik:

 • Ehitada ja arendada vajalikud hooned sõltuvalt üksuse saamiseks esitatud nõudmistest.
 • Üksus tuleb akadeemias välja arendada. Arendamine on üpris kulukas. Varude ja aegade kohta leiad infot akadeemias.
 • Treeni neid õiges hoones (seletuse leiab siit lehelt).

Märkus: Vajadusel tuleb arendused teha igas külas, sest ühes külas tehtud arendused ei laiene teistele küladele. Kui arendus on tehtud vaid ühes külas ja see mingil hetkel hõivatakse, siis kaovad ka arendused.

Muu jalavägi - kasarmud  

Kasarmutes saab treenida jalaväge. Peale akadeemias tehtud arendusi saab lisaks põhiüksustele treenida ka täiendavaid üksusi.

Muu jalavägi
 
Praetorian Praetoorian Roomlaste sõdurid
Imperian Impeerian
Spearman Odamees Teutoonide sõdurid
Axeman Kirvemees
Scout Maakuulaja
Swordsman Mõõgamees Keltide sõdurid

Ratsavägi - tall  

Ratsaväe treenimiseks on vaja talli, mille saab ehitada peale sepikoja ehitamist.
Igal ratsaväeüksuse arendamiseks on ka omad nõudmised talli tasemele.

Kui ratsaväeüksus on akadeemias arendatud, siis saab neid ka tallis treenida.

Ratsaväelased
Equites Legati Skaut-ratsanik Roomlaste sõdurid
Equites Imperatoris Imperaatori ratsanik
Equites Caesaris Caesari ratsanik
Paladin Paladiin Teutoonide sõdurid
Teutonic Knight Teutooni rüütel
Pathfinder Rajaleidja Keltide sõdurid
Theutates Thunder Theutaatese pikne
Druidrider Druiid-ratsanik
Haeduan Aeduaan

Piiramistehnika - töökoda  

Piiramistehnika valmistamiseks on vaja töökoda. Kui üksus on akadeemias arendatud, saab seda töökojas ka valmistada.

 • Müürilõhkujad ja taraanid on ainukesed üksused, mis suudavad linna ümbritsevaid kaitserajatisi (muldvall, kivimüür, puitaed) lammutada.
 • Katapultidega saab lammutada teisi ehitisi. Küla hõivamiseks on vaja hävitada palee või residents.
Piiramistehnika
Battering Ram Müürilõhkuja Roomlaste sõdurid
Fire Catapult Katapult
Ram Taraan Teutoonide sõdurid
Catapult Katapult
Ram Taraan Keltide sõdurid
Trebuchet Katapult

Impeeriumi suurendamiseks mõeldud üksused  

Impeeriumi laiendamiseks on kahte liiki üksuseid:

Asunikud:

 • Nendega saab asutada omale vabale maa-alale uue küla, kus on olemas peamaja, nii nagu oli mängu alguses.
 • Asunikke treenimiseks ei ole neid vaja kuskil välja arendada.

Jutumehed (senaator, pealik, ülemkelt)

 • Jutumeest saab kasutada teiste külade lojaalsuse langetamiseks ja hõivamiseks.
 • Jutumehe saamiseks tuleb ta enne akadeemias välja arendada, kuid antud tegevus on väga kulukas. Enne, kui oled kindel, peaksid tutvuma alloleva infoga nende kohta.

Asunikke ja jutumehi treenitakse palees või residentsis.

Residentsi 10. ja 20. tasemel saab treenida 3 asunikku või 1 juhi, kuid palee olemasolul saab neid treenida vastavalt 10., 15. ja 20. tasemel.

Palees või residentsis on olemas vastav väli, kus näeb infot, kui palju kohti on  asunike või juhtide poolt kasutatud.

Laienemise üksused
Senator Senaator Roomlaste sõdurid
Settler Asunik
Chief Pealik Teutoonide sõdurid
Settler Asunik
Chieftain Ülemkelt Keltide sõdurid
Settler Asunik

Sõdurite kasutamine  

Kõikidel sõjaväeüksustel on oma spetsiifiline ründeline või kaitseline väärtus. Kõigil on erinevad eesmärgid, et neid vastavalt paremini ära kasutada.

Igal külal on algkaitsevõime. See tähendab seda, et isegi ilma külas olevate kaitsesõduriteta, tapab küla ründavaid sõdureid.
Algkaitsevõime sõltub residentsi/palee tasemest ning kivimüüri/muldvalli/puitaia tasemest.

Kaitsmine

Mõningad sõdurid (roomlaste sõduritest leegionär ja praetoorian; teutoonide sõduritest odamees ja paladiin; keltide sõduritest faalanks ja druiid-ratsanik) on head kaitsesõdurid. Nad on igale oma rahvusele auväärt kaitsjad. Mõned on paremad jalaväe vastu, mõned jälle ratsaväe vastu. Ühte kindlat tüüpi üksust kasutades võib kaitse olla nõrgem, seepärast on turvalisem, kui kaitses on nö segaarmee, kes suudaks vastupanu osutada nii jala- kui ratsaväele.

Rünnaku korral võtavad küla kaitsmisest osa kõikrünnatavas külas paiknevad üksused. Teiste oma või liitlaste külade  kaitseks võib saata sinna abiväge, kuid kindel peab olema selles, et sõdurid jõuaks kohale ikka enne rünnaku saabumist. Hea koostöö ja kaitsearmee koondamine suure rünnaku vastu on hea võimalus blokeerida rünnak minimaalsete kaotustega kaitsjate ridades. Kui kaitsemehi ei ole enam vaja, siis võib sõdurid tagasi kutsuda läbi kogunemispunkti.

Sõjaväeüksuste varustust saab arendada nende koduküla sepikojas, andes neile veelgi parema kaitsevarustuse.

Ründamine  

Mõned sõdurid (roomlaste sõduritest leegionär, impeerian, imperaatori ratsanik, caesari ratsanik; teutoonide sõduritest nuiamees, kirvemees, teutooni rüütel; keltide sõduritest mõõgamees, theutaatese pikne ja aeduaan) on peamiselt ründeomadustega. Nad teevad palju rohkem kahju ründava poolena, kui lahingutes kaitsjatena olles.

Sõjaväeüksuste varustust saab arendada nende koduküla sepikojas, andes neile veelgi parema ründevõimekuse.

Rünnakuid saab teha kahel erineval moel:

Rüüsteretked

Rüüsteretki sooritatakse tavaliselt varude röövimise eesmärgil. Ründavad üksused teevad kiire rünnaku külale ja lahkuvad sama kiirelt kogustega, mida nad suudavad kanda.

Rüüsteretki saab teha ka eesmärgiga lihtsalt kiire rünnakuga kahjustada teist mängijat endapoolsete minimaalsete kaotustega.

Parimad rüüsteretke üksused:

Nuiamehed on tihti head rüüstajad, sest nende odav treenimine tasub ennast kiiresti ära. Nuiamehi saab edukalt kasutada ka vastase poolt rüüsteretkede vahel treenitud kaitsesõdurite hävitamiseks.

Kuigi paladiin ei ole ründeüksus, siis tema varude kandmise võimekus kompenseerib theutaatese pikse kiiruse ja nagu kõik ratsaväeüksused, saab neid kasutada juba mängu varajasemas staadiumis, et hävitada mõni lahjem nuiamees, kes veel täpselt ei tea, kuidas ennast ratsaväe vastu kaitsta.

Tavarünnakud

Tavarünnakuid (mitte rüüsteretked) saab samuti kasutada varude röövimiseks, kui aga kaitses on ees sõdureid, siis on oodata ka suuremaid kaotusi mõlemal poolel.

Tavarünnakutega seonduv:

 • võitlus toimub seni, kuni ühe osapoole armee on hukkunud
 • kõik lõksudes olevad sõdurid (ka teiste mängijate omad) vabastatakse juhul, kui ründajal jääb kasvõi üks sõdur ellu
 • saab lammutada kaitserajatisi ja/või ehitisi (rammijatega ja/või katapultidega)
 • jutumehega (senaator, pealik, ülemkelt) saab küla lojaalsust alandada ja hiljem see hõivata (vallutada)

Küla ümbritsev kaitserajatis (kivimüür, muldvall, puitaed) annab piisavalt hea kaitseboonuse.  Et lahingu käigus oleks ründajatel võimalikult minimaalsed kaotused, oleks vaja küla kaitserajatis rammijatega (ramm, taraan) lammutada ja seeläbi  vähendada rünnatava küla kaitsevõimet. Selline võimalus võib viia isegi imelise võiduni. Mida rohkem rammijaid, seda kiiremini kaitserajatis lammutatakse.

Kuidas jutumehed (senaator, pealik, ülemkelt) tegutsevad külade hõivamisel, on seletatud lehel "Külade vallutamine (hõivamine)".

Luuramine  

Luurajaid ehk spioone (roomlastel: skaut-ratsanik, teutoonidel: maakuulaja, keltidel: rajaleidja) kasutatakse vaenlase kaitsevõimekuse nuhkimiseks ja ka kaitses teiste saadetud luurajate vastu.

Luurajaid saab saata vaenlase külasse nuhkima, et saada teavet:

 • kaitseüksuste ja varude kohta
 • kaitseüksuste ja kaitset pakkuvate ehitiste (kivimüür, muldvall, puitaed ja palee/residents) tasemete kohta

Kui vastase külas on ees luurajad, siis mõned ründaja luurajad hukkuvad ja kaitsja saab sellekohase raporti. Kui ründajal jääb ellu kasvõi 1 luuraja, siis ta saab ka vastava info milleks nad saadetud olid.

Selleks, et avastada spioneerimised oma külades, on soovitatav igaühes neist hoida vähemalt mõned luurajad (5-30), kuid kindlasti võiks luurajaid rohkem olla sellistes külades (pealinn, ründearmeed treeniv küla, 15 viljaväljaga küla, ...), mille kohta käiv informatsioon ei tohiks sattuda vastaste kätte.

Vaherahu

Vaherahu ajal peab silmas pidama järgmist:

 • natarid ründavad ainult siis, kui küla asutatakse hallile alale
 • luuramine toimub nii, nagu tavaliselt
 • seiklused toimuvad nii, nagu tavaliselt
 • teiste mängijate rüüstamine ja ründamine ei toimi. Vastasele edastatakse ainult tervitused
 • tavaliste natarikülade rüüstamine ja ründamine ei toimi. Edastatakse ainult tervitused
 • oaaside rüüstamine ei toimi ja oaase hõivata ei saa. Edastatakse ainult tervitused
 • oaasist loomade püüdmine ei toimi. Edastatakse ainult tervitused

Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei