Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Hobuste joogikoht (roomlased)

Hobuste joogikoht 

Eeltingimused: tall tase 20, kogunemispunkt tase 10, rahvus roomlased

 

Roomlaste hobuste joogikoht alandab ratsaväe treenimise aega ja ülalpidamise kulusid. Seda on võimalik ehitada ka roomlaste poolt allutatud  Maailma Ime külades.

Hobuste joogikoha detailid:

  • Iga taseme tõstmisega väheneb ratsaväe üksuste treenimise aeg 1% võrra
  • Külas, kus asub hobuste joogikoht, väheneb kõikide roomlase ratsaväe üksuste viljatarbimine
  • Skaut-ratsaniku vilja tarbimine väheneb alates 10. tasemest 1 võrra
  • Imperaatori ratsaniku vilja tarbimine väheneb alates 15. tasemest 1 võrra
  • Caesari ratsaniku vilja tarbimine väheneb 20. tasemel 1 võrra

Tasemetest sõltuvaid ülevaateid (nt ehitise maksumus ja kultuuripunktid) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei